Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maritiem Onderzoekscentrum Havenprojecten

Maritiem Onderzoekscentrum

Over het project

Maritieme Toegang bouwt een nieuw maritiem onderzoekscentrum in het havengebied van Oostende (Plassendale 1).

Een 2-in-1-complex met in het centrum een grote sleeptank én een kust- en oceaanbassin. Hier zal baanbrekend onderzoek gebeuren naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten in zee.

Het golfbassin en de sleeptank zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Enerzijds zal het de positie van maritiem wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen versterken. Anderzijds zal de ontwikkeling van het havengebied een boost krijgen doordat het onderzoekscentrum verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich verder te ontplooien in deze materie.

Bouw

Het golfbassin is een betonnen constructie van 30 x 30 meter en 1,5 meter diep.

De sleeptank is 174 x 20 meter en kan gevuld worden tot 1 meter waterdiepte.

Het grondplan:

  1. sleeptankzone
  2. golfbakzone
  3. kantoorgedeelte
  4. ruimte voor toekomstige scheepssimulator

Werking

Sleeptank

In de sleeptank worden scheepsrompen en scheepsmanoeuvres op een realistische manier getest.

Scheepsmodellen tot wel 8 meter lang kunnen door de tank gesleept worden. Zo kan het manoeuvreergedrag van echte schepen getest worden.

Oceaanbassin

In het golfbassin kunnen stromingen, golven en wind gecontroleerd gegenereerd worden.

Zo kunnen schaalmodellen van kustbeveiliginginstallaties, offshore constructies, golf- en getijdenconverters of windturbines in alle mogelijke omstandigheden uitgetest worden.

Voor windmolenbouwers, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie bieden beide testbassins heel wat onderzoeksmogelijkheden. De testen dragen bij tot risicobeperking en bieden de kans aan grote en kleine bedrijven om sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.

Timing en kostprijs

Timing

De werken zijn gestart in het voorjaar 2017 en de bouw is afgerond midden 2019. Na de bouw worden de meettoestellen en de installaties geïnstalleerd die de golven mechanisch opwekken. De exploitatie is gestart in 2020. In het gebouw is ook ruimte voorzien voor kantoren. Van daaruit zullen de universiteitsinstellingen en het waterbouwkundig laboratorium de testen leiden.

Kostprijs

Het prijskaartje wordt geraamd op 30,7 M euro, waarvan 19 M euro voor de gebouwen zelf.