Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan Havenprojecten

Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan

Over het project

Het project ‘Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan’ is een onderdeel van het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende, ook het ‘openbare werken’ of OW-plan genoemd.

Doelstelling van het OW-plan is 3-ledig:

  • Bescherming tegen overstromingen
  • Toegankelijkheid haven verhogen
  • Geïntegreerde aanpak

De verbreding van de vaargeul ter hoogte van Halve Maan is het sluitstuk van de werken om de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

Op basis van vaarsimulaties uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium werd beslist om de huidige toegangsgeul te verbreden van 85m naar 125m vooraan de site Halve Maan en 145m achteraan (ter hoogte van hoek Visserijsluis). Hiertoe zal een nieuw talud (noordelijke zone) en een nieuwe combiwand met een onderwaterberm ervoor (zuidelijke zone) gebouwd worden.

Situatie na de werken

Aanpak

Overzicht van de werken:

zone Anieuwe combiwand
zone Bnieuw talud kant vaargeul
zone Cnieuw talud noordzijde
zone Duitgravingen natuur

Timing

Voorbereidende werken mei 2019 tem juni 2019
(inrichting werfzone, opmetingen, studie, afbraakwerken)

zone Anieuwe combiwandmei 2019 - juni 2020
zone Bnieuw talud kant vaargeulapril 2020 - sept 2020
zone Cnieuw talud noordzijdesept 2020
zone Duitgravingen natuurokt 2020 - jan 2021

Locatie

© 2019 Google