Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waaslandhaven-Noord Havenprojecten

Waaslandhaven-Noord

Waaslandhaven-Noord is een op- en afritten complex van de R2 gelegen in de Waaslandhaven.

Maritieme Toegang denkt voortdurend vooruit en voorziet tijdig de nodige werken zodat bedrijven niet worden afgeremd door een onaangepaste infrastructuur.

Het Antwerpse Havengebied is in volle ontwikkeling. Bedrijven trekken nieuwe business aan en groeien letterlijk buiten de grenzen. Om deze groei maximaal te ondersteunen, moet ook het wegennet meegroeien, zo ook onder andere het complex Waaslandhaven-Noord.

Het oude complex bestond uit een verhoogde rotonde die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbond. Uit verschillende studies bleek dat het complex op termijn de stijgende verkeersdrukte niet meer zou aankunnen en het werd daarom omgevormd tot een Hollands complex.

Bouw

De omvorming naar een Hollands complex gebeurde in 6 fases om de hinder tot een minimum te beperken.

 • Stap 1

  Fase 1: Nieuwe brug

  Deze fase omvatte een studiefase (tot half april), daarna volgde het inrichten van de bouwplaats en het effectief bouwen van de nieuwe brug.

 • Stap 2

  Fase 2: Grondwerken

  In deze fase werd de grondwerken gestart binnen de huidige rotonde en voor de nieuwe rijstroken op de Ploegweg en de Oudedijk.

 • Stap 3

  Fase 3: Aanleg wegennet kant St-Antoniusweg (deel 1)

  In de derde fase werd het wegennet aan de kant van de St.-Antoniusweg aangepakt. De bestaande wegeninfrastructuur werd opgebroken en opgehoogd, en de nieuwe wegen werden aangelegd.

 • Stap 4

  Fase 4: Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St-Antoniusweg (deel 2)

  Deze fase bestond uit 2 delen: het herprofileren van de spoorwegbruggen en het verder opbreken, ophogen en aanleggen van het wegennet aan de St.-Antoniusweg (resterende zones en de Ploegweg).

 • Stap 5

  Fase 5: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass)

  In deze fase werd de bypass aan de kant van de Keteldijk onder handen genomen.

 • Stap 6

  Fase 6: Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking

  In deze fase werd gestart met de aanleg van het wegennet aan de kant van de Keteldijk. Bovendien werd de zone Oudedijk tussen de noordelijke brug van de bestaande rotonde en de oprit van de Liefkenshoek heraangelegd.

  Als laatste werd de afwerking onder handen genomen. Dit omvatte zowel het plaatsen van signalisatie, de afbraak van de bestaande rotonde, het inzaaien en aanplanten van groen, …

  Op 1 september 2018 werd het nieuwe complex in gebruik genomen.

Timing en kostprijs

Timing

april 2017 - januari 2018Nieuwe brug
december 2017 - januari 2018Grondwerken
maart 2018 - april 2018Aanleg wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 1)
april 2018 - juni 2018Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 2)
juni 2018Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass)
juli en augustus 2018Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking
1 september 2018Ingebruikname

Kostprijs

Totaal investeringsbedrag: 7,4 M € (incl. BTW)

Locatie

Waaslandhaven-Noord is gelegen aan de Sint-Antoniusweg(opent in nieuw venster).