Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lancering algemene subsidieoproepen CEF2 Transport 2023 Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Lancering algemene subsidieoproepen CEF2 Transport 2023

Nieuwsbericht
26 september 2023

Op 26 september werd de derde reeks subsidieoproepen onder CEF2 Transport opengesteld. Voor projecten rond basisinfrastructuur zal dit de laatste reeks oproepen zijn voor de programmaperiode 2021-2027; voor telematica en horizontale prioriteiten volgt nog een laatste reeks oproepen in 2024. Deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 30 januari 2024.

Interne deadlines

Zoals steeds staat het Vlaamse CEF-team ter beschikking om u te adviseren en te ondersteunen bij de opmaak van uw aanvraag. We hanteren volgende interne deadlines:

  • Bezorg ons uw projectconcept tegen uiterlijk 5 december 2023.
  • Voor projecten met fysieke interventies zijn verklaringen vereist van enerzijds de bevoegde Natura2000 autoriteit, anderzijds van de bevoegde autoriteit omtrent de impact op de waterkwaliteit. Deze milieuverklaringen dienen uiterlijk 28 november 2023 te worden aangevraagd bij respectievelijk het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij.
  • Het volledige aanvraagdossier (final draft) verwachten we uiterlijk op 16 januari 2024, zodat de vereiste lidstaatvalidatie tijdig kan aangeleverd worden.

Infodag CINEA

Naar aanleiding van deze lancering organiseerde CINEA op 10 oktober een virtuele infodag. De opname (in het Engels)(opent in nieuw venster) en de presentaties (in het Engels)(opent in nieuw venster) zijn intussen beschikbaar gesteld.

Vlaamse infodag

Ook het Vlaamse CEF-team organiseerde, in samenwerking met VLEVA, een digitale infosessie over de nieuwe oproepen en de mogelijkheden, procedures en deadlines voor projecten in Vlaanderen. Ook de nieuwe vereisten rond “climate proofing” werden toegelicht. Hieronder vindt u het programma met een link naar de presentaties:

De opname van het webinar(opent in nieuw venster) staat intussen online.