Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuw openbaarvervoerplan De Lijn van start gegaan Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuw openbaarvervoerplan De Lijn van start gegaan

Nieuwsbericht
6 januari 2024

Op zaterdag 6 januari 2024 is het nieuwe openbaarvervoerplan van De Lijn van start gegaan.

Het doel van het plan is om de efficiëntie en stiptheid van verschillende buslijnen te verbeteren en om een betere afstemming tussen verschillende vervoersmiddelen om soepeler over te kunnen stappen.

Op drukke en veelgebruikte routes wordt ingezet op snellere en frequentere busverbindingen. Voor andere gebieden met een kleinere vraag is de Flexbus ingevoerd, de opvolger van de Belbus. De Flexbus rijdt op aanvraag. Je moet de bus reserveren via de Hoppincentrale. Deze centrale is bereikbaar via: