Beperkte impact op verkeersveiligheid

Bij het vaststellen van de volgende gebreken krijg je vanaf 2 mei 2023 tijd tot de volgende periodieke keuring om het gebrek in orde te brengen. Het gaat om gebreken met ernstcode 2 en 3 die worden omgezet naar code 5. Dit zijn gebreken die een beperkte invloed hebben op de verkeersveiligheid en waarvoor je dus geen rode kaart krijgt:

  • het ontbreken van het inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, identificatieplaat of gelijkvormigheidsattest (COC);
  • de informatie over de identificatie van het voertuig is onvolledig, foutief, niet reglementair of onleesbaar;
  • gebreken aan de spatborden, spatlappen en opspatbescherming;
  • de sticker voor LPG- en CNG-voertuigen voldoet niet aan de vereisten.

Een aantal andere controles vervalt ook vanaf 2 mei 2023, zoals de controle op de gevarendriehoek. Daarnaast moet een eigenaar ook het laatste keuringsbewijs niet meer voorleggen wanneer de gegevens digitaal beschikbaar zijn.