Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe regels bij autokeuring: minder herkeuringen voor kortere wachtrijen Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuwe regels bij autokeuring: minder herkeuringen voor kortere wachtrijen

Nieuwsbericht
28 april 2023

Vanaf 2 mei treden de eerste maatregelen in werking om de wachtrijen bij de technische keuring aan de pakken. De eerste maatregelen hebben als doel het aantal herkeuringen - en dus ook de wachtrijen - terug te dringen. Voor een aantal gebreken wordt het voertuig niet meer afgekeurd met de verplichting het gebrek binnen de 15 dagen of 3 maanden te laten herstellen en het voertuig te laten herkeuren. Het gebrek moet nog steeds zo snel mogelijk opgelost worden, maar zonder herkeuring. Belangrijk: deze wijziging geldt alleen voor de periodieke keuring en niet voor een eerste keuring van het voertuig of voor een keuring voor verkoop.

Beperkte impact op verkeersveiligheid

Bij het vaststellen van de volgende gebreken krijg je vanaf 2 mei 2023 tijd tot de volgende periodieke keuring om het gebrek in orde te brengen. Het gaat om gebreken met ernstcode 2 en 3 die worden omgezet naar code 5. Dit zijn gebreken die een beperkte invloed hebben op de verkeersveiligheid en waarvoor je dus geen rode kaart krijgt:

  • het ontbreken van het inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, identificatieplaat of gelijkvormigheidsattest (COC);
  • de informatie over de identificatie van het voertuig is onvolledig, foutief, niet reglementair of onleesbaar;
  • gebreken aan de spatborden, spatlappen en opspatbescherming;
  • de sticker voor LPG- en CNG-voertuigen voldoet niet aan de vereisten.

Een aantal andere controles vervalt ook vanaf 2 mei 2023, zoals de controle op de gevarendriehoek. Daarnaast moet een eigenaar ook het laatste keuringsbewijs niet meer voorleggen wanneer de gegevens digitaal beschikbaar zijn.