Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep voor innovatieve laadsystemen Nieuwsberichten

Projectoproep voor innovatieve laadsystemen

Nieuwsbericht
6 september 2023

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken lanceert een oproep voor innovatieve pilootprojecten voor laadinfrastructuur. De oproep richt zich op pilootprojecten met een beperkte schaalgrootte die verkennend en innovatief van aard zijn en die na afloop kunnen opschalen. Het budget van de oproep bedraagt twee miljoen euro en wordt mede gefinancierd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. De uitgaven worden aan 40% vergoed, de maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We zijn met intussen zo’n 27.000 laadpunten goed op weg om de doelstelling van 35.000 publieke laadpunten tegen 2025 te behalen. Een eenvoudige publieke laadpaal past niet altijd in elke stedenbouwkundige context en is ook niet altijd voor iedereen de juist oplossing. Vanuit de Vlaamse overheid willen we ook ondernemers verder stimuleren en faciliteren in de zoektocht naar slimme laadoplossingen, die de vergroening van ons wagenpark mee verder bewerkstellingen de komende jaren.”

Er kunnen voorstellen ingediend worden die betrekking hebben op een van de vijf volgende thema’s:

  • mobiele laadsystemen voor elektrische voertuigen;
  • laadsystemen voor elektrische voertuigen binnen een energiemanagementsysteem, dat gevoed wordt door hernieuwbare energie die ter plekke wordt geproduceerd;
  • innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens waarbij de laadpunten gedeeld worden tussen diverse EV-rijders zonder dat ze publiek toegankelijk zijn;
  • publiek toegankelijke innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens op locaties waar geen laadpunten voorzien kunnen worden via de concessies voor de uitrol van laadinfrastructuur;
  • het management van voor deelwagens voorbehouden laadpalen op het openbare domein.

De aanvragen kunnen ten laatste ingediend worden op 23 oktober 2023. Het modelformulier en uitgebreide info over de projectoproep zijn terug te vinden op: https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen/cpt-projectgroep-innovatieve-laadsystemen(opent in nieuw venster)

Deze oproep past binnen het actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ waarmee de Vlaamse overheid werk maakt van de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen.