Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toeslagen voor laattijdige autokeuring tijdelijk geschrapt vanaf 15 juni 2023 Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Toeslagen voor laattijdige autokeuring tijdelijk geschrapt vanaf 15 juni 2023

Nieuwsbericht
14 juni 2023

Wie omwille van de lange wachttijden bij keuringscentra te laat zijn voertuig aanbiedt, zal daar vanaf 15 juni tijdelijk geen toeslag voor moeten betalen. De voorwaarde is wel dat het voertuig minder dan één maand na de uiterste vervaldatum aangeboden wordt bij de keuring. Wie meer dan een maand te laat is, betaalt alsnog een toeslag. Bestuurders krijgen zo een maand langer de tijd om een afspraak te maken of het voertuig vrij aan te bieden.

Vermijd laattijdige keuringen

U kunt een laattijdige autokeuring in de meeste gevallen vermijden door tijdig de keuring te plannen. U kunt uw voertuig al voorrijden voor een periodieke keuring vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum op het keuringsbewijs. U hoeft niet te wachten op de groene herinneringskaart. U kunt in alle keuringscentra in België terecht om online of telefonisch een afspraak te maken of uw wagen vrij aan te bieden.

Een laattijdige keuring kan gevolgen hebben voor uw eigen veiligheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Het is dus belangrijk om dat te blijven vermijden, ook al bent u geen toeslag meer verschuldigd. Bovendien is uw keuringsbewijs in die situatie officieel vervallen, en daaraan zijn mogelijke consequenties verbonden bij controles op de baan of bij verzekeringskwesties.

Toch te laat door lange wachttijden?

De Vlaamse overheid erkent dat het plannen van een autokeuring momenteel de nodige inspanning van de burger vraagt. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist toeslagen voor laattijdige keuringen tijdelijk te schrappen, op voorwaarde dat het voertuig minder dan één maand na de uiterste vervaldatum aangeboden wordt bij de keuring. Er wordt hard gewerkt aan bijkomende maatregelen om de wachtrijen te verkorten. Wanneer de situatie meer gestabiliseerd is, wordt deze tijdelijke maatregel weer opgeheven.

Lange wachtrijen door toename (her)keuringen

De langere wachtrijen worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal (her)keuringen. GOCA Vlaanderen, de federatie die de zes erkende keuringsinstellingen vertegenwoordigt, ziet sinds 2019 een toename van 7,3 procent in het aantal keuringen. Een stijging die onder andere te verklaren is doordat meer voertuigcategorieën gekeurd worden (o.a. oldtimers en motorfietsen).

Maar vooral het feit dat particulieren de aankoop van een nieuwe wagen uitstelden, zorgde voor meer periodieke keuringen van het bestaande wagenpark. De onzekerheid over de inflatie, de langere levertermijnen en de evolutie naar elektrisch rijden zijn slechts enkele verklaringen voor dit fenomeen.

Meer keuringen betekent automatisch meer herkeuringen (+10,5% sinds 2019), maar ook de verstrenging van Europese regelgeving en de invoering van een nieuwe roettest zijn hiervan de oorzaak.

Maatregelen om de wachttijden terug te dringen

Op vraag van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken worden een aantal bijkomende maatregelen doorgevoerd om de wachtrijen weer korter te maken. Sinds 2 mei is het keuringsproces eenvoudiger. Een aantal gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen vijftien dagen geven nu enkel aanleiding tot een herstelling en pas nazicht bij de volgende periodieke keuring. Het gaat bijvoorbeeld om een ontbrekend inschrijvingsbewijs, spatbord of informatie over de identificatie van het voertuig. Verder wordt er voortaan niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt.

Meer tijd om een afspraak te maken

Door de groene herinneringskaart te digitaliseren en nog vroeger uit te sturen, willen de keuringscentra de klanten bovendien meer tijd geven om een afspraak te maken. Voor zij die kiezen voor de vrije aanbieding is de vorig jaar ontwikkelde druktebarometer op www.autokeuring.be alvast een hulp.