Gedaan met laden. U bevindt zich op: UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets Nieuwsberichten

UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets

Nieuwsbericht
27 oktober 2023

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wordt aan de Universiteit Gent vanaf 1 december een nieuwe Leerstoel Fiets geïnstalleerd, met financiële en inhoudelijke steun vanuit de Vlaamse overheid. Experten die met hun academisch werk een bijdrage willen leveren aan het fietsbeleid in Vlaanderen kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature van deeltijdse gastprofessor. Met de nieuwe leerstoel willen de Vlaamse overheid en de UGent het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid versterken met academische kennis en inzichten.

De Leerstoel Fiets gaat op 1 december 2023 van start binnen de vakgroep Geografie van de faculteit Wetenschappen van de UGent en zal drie jaar lopen. De leerstoel omvat de aanstelling van een deeltijdse gastprofessor ‘Fiets’ in de rang van hoogleraar (10%) en een halftijdse wetenschappelijk medewerker. De promotor van de leerstoel wordt professor Frank Witlox van de vakgroep Geografie, faculteit Wetenschappen(opent in nieuw venster).

Wetenschappelijk onderzoek voor een sterker fietsbeleid

De leerstoel heeft als doel om wetenschappelijke publicaties en rapporten op te leveren die kunnen bijdragen aan beleidskeuzes en het maatschappelijke debat over fietsmobiliteit. De leerstoelhouder zal een rol opnemen in verschillende relevante opleidingsonderdelen bij de UGent en nauw samenwerken met de vele actoren die betrokken zijn bij het fietsbeleid in Vlaanderen.

De gastprofessor zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar een aantal specifieke thema’s, die worden bepaald in samenspraak met een begeleidingscommissie. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld fietsveiligheid, de beïnvloeding van fietsgedrag en -gebruik, en de ontwikkeling van slimme technologie om fietsen comfortabeler en veiliger te maken.

Financiële steun vanuit de Vlaamse overheid

De Leerstoel Fiets ontvangt voor de werkingsmiddelen van de leerstoel en de loonkosten van de gastprofessor en de deeltijdse medewerker, een subsidie van maximaal 249 999 euro van de Vlaamse overheid.

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat! Meer informatie over deze vacature vind je op de jobsite van de UGent(opent in nieuw venster).