Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek inzake het ontwerp van projectbesluit voor het complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge Mobiliteit en Openbare Werken

Openbaar onderzoek inzake het ontwerp van projectbesluit voor het complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge

Nieuwsbericht
6 mei 2024

Van 6 mei tot en met 4 juli 2024 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit voor het complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen op het uitgewerkte project. Het onderzoek volgt op de vaststelling door de Vlaamse Regering op 26 april 2024 van het voormelde ontwerp van projectbesluit.

Het ontwerp van projectbesluit maakt werk van een nieuwe toegang tot de haven van Zeebrugge. Dat is belangrijk om de economische toekomst van de haven te verzekeren. Daarnaast wil het ontwerp van projectbesluit ook de mobiliteit en leefbaarheid in Zeebrugge verbeteren. Het ontwerp van projectbesluit omvat zowel de bestemmingswijziging als een eindbeeld van het project.

Beiden geven invulling aan de doelstellingen van het complex project. De noodzakelijke ingrepen bevinden zich hoofdzakelijk op het grondgebied Brugge, meer bepaald in Zeebrugge. Het projectbesluit bevat ook ingrepen op het grondgebied van Blankenberge.

Het project omvat de aanleg van een nieuwe zeesluis, waterweginfrastructuur, weginfrastructuur en de
omgevingsaanleg.

Welke documenten kunt u inkijken?

 • Het ontwerp van projectbesluit: hoofddocument en bijlagen waaronder het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
 • De synthesenota
 • De effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van
  milieueffectenonderzoek (MER)
 • De beslissing van het team Omgevingseffecten over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen

Meer informatie kunt u bekomen bij

Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen (na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of 03 222 08 25)

Waar kunt u deze documenten raadplegen?

Informatievergaderingen

Er worden informatievergaderingen georganiseerd onder de vorm van doorlopende infomomenten:

 • dinsdag 14 mei 2024, 18u30 tot 20u30
 • woensdag 15 mei 2024, 16u30 tot 18u30 en 19u00 tot 21u00
 • donderdag 16 mei 2024, 16u30 tot 18u30 en 19u00 tot 21u00
 • vrijdag 17 mei 2024, 13u30 tot 15u00 en 15u00 tot 17u00

Alle infomomenten gaan door in het gemeenschapshuis, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge.

Hoe kunt u reageren tijdens het openbaar onderzoek?

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van projectbesluit en het ontwerp van MER kunt u tot en met 4 juli 2024 indienen:

 • Per mail via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
 • Per brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de Stad Brugge in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
 • Per brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de stad Blankenberge, J. F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
 • Per beveiligde zending aan ir. Greet De Keukelaere p/a
  Departement MOW/Maritieme Toegang, Koning Albert II-laan 15, bus 150, 1210 Brussel

Bevoegde overheid: Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel
Grondgebied: stad Brugge en stad Blankenberge