Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven begint op maandag 15 april 2024 Mobiliteit en Openbare Werken

Openbaar onderzoek Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven begint op maandag 15 april 2024

Nieuwsbericht
8 april 2024

Op maandag 15 april 2024 start het openbaar onderzoek voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW). Daar kunnen burgers zich tot en met donderdag 13 juni 2024 uitspreken over de plannen. WOW is een onderdeel van Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen (ECA), het project dat de behandeling van 7 miljoen extra containers per jaar mogelijk maakt, onder meer met de aanleg van een nieuw getijdendok en de bijbehorende logistiek-industriële terreinen. De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van projectbesluit voor de WOW op 8 maart 2024 vastgesteld. Het is een belangrijke verbetering van de aansluiting van de haven op het hoofdverkeersnet voor verschillende vervoersmodi (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets). De aanleg van de infrastructuur gebeurt met respect voor de omgeving en nog voor het geplande Tweede Getijdendok in gebruik wordt genomen. 

Deel 1: Openbaar onderzoek ontwerp van projectbesluit inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven, als onderdeel van het complexe project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen op het uitgewerkte project.

Het onderzoek volgt op de vaststelling door de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 van het voormelde ontwerp van projectbesluit.

Het ontwerp van projectbesluit omschrijft het project dat invulling geeft aan de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven (WOW). Dit is een van de drie onderdelen van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA). Dit deelproject voorziet op het grondgebied van de gemeente Beveren onder andere in de aanleg van een multimodale ontsluiting (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets) van in de haven tot op het hoofdverkeersnet en een bufferdijk, als onderdeel van een bufferlandschap dat de polders afschermt van de haven. Het projectbesluit omvat zowel de bestemmingswijziging als alle noodzakelijke vergunningen en toelatingen om de werken te kunnen opstarten.

Welke documenten kunt u inkijken?

- het ontwerp van projectbesluit: hoofddocument en bijlagen waaronder het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de omgevingsvergunning;
- de synthesenota;
- de effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van milieueffectenonderzoek (MER);
- de beslissing van het team Omgevingseffecten over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen.

Meer informatie kunt u bekomen bij:

Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen
(na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be of 03 222 08 25)

Waar kunt u deze documenten raadplegen?

- Op de website cpeca.be(opent in nieuw venster)
- Gemeente Beveren: Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 17 83).
- Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen
(na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be of 03 222 08 25)

Informatiemarkten

Er worden twee informatievergaderingen georganiseerd onder de vorm
van doorlopende informatiemarkten:
- Woensdag 24 april 2024 van 15 tot 20 uur: OC Ermenrike, Tuinwijkstraat 66, 9130 Kieldrecht
- Donderdag 25 april 2024 van 15 tot 20 uur: OC De Verre, Pater Vergauwenstraat 6b, 9130 Verrebroek

Hoe kunt u reageren tijdens het openbaar onderzoek?

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van projectbesluit en het ontwerp van MER kunt u tot en met 13 juni 2024 indienen:
- per mail via info@cpeca.be;
- per brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis van Beveren, Dienst stedenbouw en ruimtelijke Ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren;
- of per beveiligde zending aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel.

Bevoegde overheid: Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel
Mede-initiatiefnemers: Port of Antwerp-Bruges - Maatschappij Linkerscheldeoever
Grondgebied: gemeente Beveren

Deel 2: Openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigeningen inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 loopt er een openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigeningen voor de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. Tijdens deze periode kan iedereen standpunten, opmerkingen of bezwaren formuleren.

Het openbaar onderzoek volgt op de vaststelling door de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 van het voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota inzake de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven van het complexe project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’.

De te onteigenen onroerende goederen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren. Het gaat om de percelen die kadastraal gekend staan als gelegen te Beveren, 7de afd. Doel (NIS-code 46006), sectie B, nrs. 81B, 85/03 en 86H, en sectie E, nrs. 180C, 180D, 181A, 182R, 183G, 184A, 186B, 186C, 222A, 229, 230 en 231.

Welke documenten kunt u inkijken?

- het voorlopig onteigeningsbesluit en de bijlagen, waaronder het onteigeningsplan en de projectnota
(met bijhorend projectplan).

Waar kunt u deze documenten raadplegen?

- Op de website cpeca.be(opent in nieuw venster)
- Gemeente Beveren: Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 17 83).
- Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen
(na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be of 03 222 08 25)

Informatiemarkten

Er worden twee informatievergaderingen georganiseerd onder de vorm van
doorlopende informatiemarkten:
- Woensdag 24 april 2024 van 15 tot 20 uur: OC Ermenrike, Tuinwijkstraat 66, 9130 Kieldrecht
- Donderdag 25 april 2024 van 15 tot 20 uur: OC De Verre, Pater Vergauwenstraat 6b, 9130 Verrebroek

Hoe kunt u reageren tijdens het openbaar onderzoek?

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunt u tot en met 13 juni 2024 indienen:
- per mail via info@cpeca.be;
- per brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis van Beveren, Dienst stedenbouw en ruimtelijke Ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren;
- of per beveiligde zending aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel.

Onteigenende instantie: Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel
Grondgebied: gemeente Beveren

Over de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW)

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien via het project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen (ECA).

De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) is een deelproject van ECA en heeft als doel om ECA aan te sluiten op het hogere verkeersnetwerk voor verschillende vervoersmodi.

WOW zorgt voor vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen, vrachtwagens en wagens binnen dit deel van de haven en situeert zich volledig op het grondgebied van de gemeente Beveren.

Meer informatie over de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven(opent in nieuw venster)