Uitbouw van een Europees transportnetwerk

Met het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) wil de Europese Unie een multimodaal Europees vervoernetwerk uitbouwen en zo verkeer van personen en goederen tussen EU-landen faciliteren. De Europese Commissie lanceert jaarlijks een oproep ter financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de realisatie van dit Europese transportnetwerk. Dat gebeurt via het financieringsinstrument CEF Transport (Connecting Europe Facility). CEF Transport spitst zich voornamelijk toe op grensoverschrijdende projecten en projecten die gericht zijn op het wegwerken van knelpunten.

Vlaamse ondersteunende CEF Transportprojecten

Europees Commissaris Vălean maakte de resultaten bekend van de CEF Transport oproep 2021 op de Connecting Europe Days in Lyon. Bij de CEF Transport oproep 2021 stelden 18 Vlaamse projecten zich kandidaat: 9 projecten uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid en 9 projecten van private promotoren. Uiteindelijk werden 6 Vlaamse projecten uit het beleidsdomein MOW geselecteerd door de Europese Commissie voor de eerste CEF Transport oproep van de nieuwe Europese begrotingsperiode 2021-2027. Het totale budget van de algemene enveloppe voor de CEF Transport voor die periode bedraagt € 2,482 miljard. € 116,25 miljoen EU-subsidie gaat naar de geselecteerde Vlaamse projecten.

De 6 Vlaamse projecten

De verkozen Vlaamse projecten betreffen binnenvaart, verkeersbegeleiding voor maritiem transport en Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS).