Gedaan met laden. U bevindt zich op: 13 september 2023 - Eerste provinciale rijgeschiktheidsafdeling vandaag geopend in Limburg Persberichten

13 september 2023 - Eerste provinciale rijgeschiktheidsafdeling vandaag geopend in Limburg

Persbericht - 13 september 2023 - Vorig jaar hebben 4980 bestuurders in Vlaanderen een rijgeschiktheidsevaluatie bij het CARA ondergaan. Daar wordt zowel medisch, neuropsychologisch als rijpraktisch bekeken of ze nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. In 87% van de gevallen is gebleken dat ze al dan niet met een beperking op het rijbewijs en/of aanpassingen aan hun voertuig nog mochten rijden. Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in Limburg de eerste pro-vinciale rijgeschiktheidsafdeling. Vanaf nu kunnen Limburgse cliënten in Hasselt terecht voor alle onderzoeken, terwijl ze voorheen voor bepaalde onderzoeken naar Brussel moesten.

Wat is het CARA?

Het rijgeschiktheidscentrum CARA is een multidisciplinaire afdeling van Vias die al meer dan 40 jaar bestaat. Het onderzoekt of mensen nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren, na een medische doorverwijzing, enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid. Afhanke-lijk van de aandoening wordt beslist welke onderzoeken nodig zijn. Na alle onderzoeken wordt op basis van wettelijke criteria een beslissing genomen door een arts.

Daar zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

  • De bestuurder kan verder rijden zonder aanpassingen of beperkingen op het rijbewijs.
  • De bestuurder mag enkel verder rijden met aanpassingen aan zijn voertuig, vb verplichte automatische versnellingsbak.
  • De bestuurder mag enkel verder rijden met beperkingen op het rijbewijs: vb enkel nog in een straal van 10 kilometer rond zijn woning.
  • De bestuurder mag verder rijden met beperkingen op het rijbewijs en aanpassingen aan zijn voertuig.
  • De persoon wordt rijongeschikt verklaard en moet het rijbewijs inleveren.

Opening eerste provinciale rijgeschiktheidsafdeling in Hasselt

Vandaag werd in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de eerste volwaardige provinciale rijgeschiktheidsafdeling geopend.

Minister Lydia Peeters: “Vanaf nu kunnen dus alle onderzoeken (zowel neuropsychologisch, medisch als rijpraktisch) van Limburgse cliënten dichter bij huis gebeuren. Voorheen konden enkel in sommige gevallen de rijpraktische proeven al lokaal gebeuren. Vorig jaar werden in totaal 868 personen uit Limburg onderzocht op hun rijvaardigheid. Daarvan werd ongeveer 25% uitgenodigd naar Brussel voor medische en neuropsychologische onderzoeken en/of rijpraktische proeven. Die onderzoeken kunnen vanaf nu allemaal in Hasselt afgelegd worden. De dienstverlening wordt zo dus nog beter afgestemd op de noden van de doelgroep.”

Na de rijgeschiktheidsafdeling in Limburg opent Vias dit najaar bij het AZ Delta in Roeselare een soortgelijke rijgeschiktheidsafdeling in West-Vlaanderen. Andere provinciale hubs zijn zeker in de toekomst mogelijk.

Vorig jaar werden in Vlaanderen in totaal 4980 personen door het CARA onderzocht op hun rijge-schiktheid. 13% van de geteste bestuurders kreeg te horen dat hun rijgeschiktheid niet meer vol-doende is om nog veilig aan het verkeer deel te nemen. De overige 87% kan wel nog veilig aan het verkeer deelnemen, al dan niet met aanpassingen aan hun voertuig en/of beperkingen op hun rijbewijs.


In totaal kreeg 4 op de 10 bestuurders (41%) een aanpassing aan hun voertuig opgelegd. In quasi alle gevallen ging het om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnel-lingsbak. Daarnaast kreeg een kleine groep de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had.


De helft van de bestuurders (50%) kreeg minstens een beperking opgelegd. Binnen die groep kreeg 85% de beperking opgelegd om enkel te rijden met bril of contactlezen. 18% kreeg een straalbeperking opgelegd, dat wil zeggen dat ze enkel in een beperkte straal rond hun woning nog met de wagen mogen rijden. 15% van de bestuurders die een beperking opgelegd kreeg, mag niet meer op de autosnelweg rijden en 7% mag enkel nog overdag rijden. Ook een combinatie van de voorgaande beperkingen komt voor.

Doe eerst een zelftest

Mensen die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest op de vernieuwde website www.senior-test.be(opent in nieuw venster). Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen bij gegronde twijfel altijd doorverwijzen naar de onderzoeken van het CARA.

Die onderzoeken bij het CARA zijn gratis en worden in Vlaanderen gefinancierd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met Vias zien ze erop toe dat de rijgeschiktheidsonderzoeken op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier kunnen gebeuren.

De mensen die getest worden op hun rijgeschiktheid zijn zeker niet alleen ouderen. De gemiddelde leeftijd van iemand die door het CARA onderzocht wordt is 59 jaar. De jongste was 16 jaar en de oudste was 99 jaar.

De insteek van het CARA zal altijd zijn om te bekijken hoe bestuurders zo lang mogelijk op een veilige manier nog aan het verkeer kunnen deelnemen.