Gedaan met laden. U bevindt zich op: 2 april 2024 - Nieuwe projectoproep voor laadoplossingen elektrische vrachtwagens Persberichten

2 april 2024 - Nieuwe projectoproep voor laadoplossingen elektrische vrachtwagens

Persbericht - 2 april 2024 - In navolging van de projectoproep in 2023 lanceert de Vlaamse overheid opnieuw een projectoproep voor (semi-)publieke laadinfrastructuur voor zware elektrische vrachtwagens. De oproep richt zich op innovatieve laadoplossingen, op zichzelf staande private en (semi-)publieke laadsystemen en innovatieve software. Er is een budget voorzien van 3 miljoen euro. De vorige oproep specifiek voor vracht leverde 7169 laadequivalenten (CPE) op en maakte duidelijk dat er nood is aan bijkomende ondersteuning. De Vlaamse overheid verlaagt hiermee de drempel voor transporteurs om te investeren in elektrische voertuigen. Geïnteresseerden kunnen ten laatste een projectvoorstel indienen tegen 30 april 2024. Alle sectoren komen in aanmerking om gebruik te maken van deze oproep.

In het kader van de klimaatuitdagingen zullen de kilometers van vrachtvervoer maximaal moeten verschuiven richting het water en het spoor. Vrachtwagens blijven natuurlijk nodig, al is het voor ‘the last mile’ maar dan moeten deze ook vergroenen. De Vlaamse Regering wil de sector ondersteunen in deze omschakeling naar zero-emissie transport.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken schrijft daarom een tweede projectoproep uit voor laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. In tegenstelling tot de vorige projectoproep in 2023, is deze enkel gericht op elektrische vrachtwagens. Wat nieuw is aan deze projectoproep, is het luik voor innovatieve laadinfrastructuurprojecten voor vracht zoals bijvoorbeeld voor battery swap-projecten.

Er is een budget voorzien van 3 miljoen euro en aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 april 2024. Aanvragers kunnen per project maximaal 20% subsidie ontvangen met een plafond van 250.000 euro voor reguliere laadinfrastructuur voor vracht. Daarnaast zijn ook innovatieve en softwareprojecten voor laadinfrastructuur voor vracht welkom. De innovatieve projecten kunnen zelfs tot 40% subsidie krijgen, met 250.000 euro als plafond. De softwareprojecten krijgen maximaal 20% subsidie, met een plafond dat ligt op 25.000 euro. Meerdere projecten per bedrijf zijn mogelijk en dat zowel voor laadinfrastructuur op publiek als privaat domein.

“De omslag is volop bezig. De elektrificatie van zware vracht is het laatste jaar in een stroomversnelling geraakt. Elektrische vrachtwagens rijden vandaag al op onze wegen. We zijn er ons ook van bewust dat een elektrische vrachtwagen een stevige investering is voor bedrijven. Daarom willen we via deze projectoproep de sector een duwtje in de rug geven en de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens een boost geven”, besluit de minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke projecten komen in aanmerking?

De oproep richt zich op drie soorten projecten voor zware elektrische vrachtwagens.

Een eerste type heeft betrekking op pilootprojecten voor innovatieve vaste, mobiele of gedeelde laadoplossingen. Enkele voorbeelden zijn accuwisselsystemen, stationaire batterijsystemen, boven ‘docks’ laadsystemen aan los- en laadkades of het operationeel delen van laadinfrastructuur tussen bedrijven. De uitgaven worden aan maximaal 40% vergoed met een maximale subsidie van €250.000.

Daarnaast komen de projecten over op zichzelf staande private en (semi)publieke laadsystemen die al dan niet gevoed worden door lokaal opgewekte hernieuwbare energie ook in aanmerking. Deze worden hoofdzakelijk toegepast op eigen bedrijfsterreinen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een (semi-)publieke parking met zonnepanelen en een batterijopslag die gekoppeld is aan laadinfrastructuur. De uitgaven worden aan maximaal 20% vergoed met een maximale subsidie van €250.000.

In beide soorten projecten worden de palen worden van groene stroom voorzien en wordt de laadinfrastructuur hoofdzakelijk aangewend voor het opladen van batterij-elektrische vrachtwagens van meer dan 4,25 ton.

Tot slot richt de oproep zich op de softwareontwikkeling van ontbrekende koppelingen tussen bestaande reservatie-, laad-, energiemanagement- en planningsystemen. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van een softwarekoppeling tussen het batterij-opslagsysteem en het transportplanningsysteem of tussen het energiemanagementsysteem en het transportplanningsysteem. De maximale subsidie bedraagt €25.000.

Voorwaarden

Alleen projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest en na de sluiting van de oproep komen in aanmerking voor de projectsubsidies. Studie-, overhead-, exploitatie- en operationele kosten komen niet in aanmerking. Verder zijn ook de kosten voor alle grondwerken, die niet rechtstreeks nodig zijn voor het plaatsen van de laadinfrastructuur, uitgesloten. De kosten voor het aanbrengen van signalisatie en voor de (her)aanleg van parkeerplaatsen zijn eveneens uitgesloten. Ook de kosten voor de aanleg van pv-installaties komen niet in aanmerking.

Meer informatie en alle voorwaarden vindt u op vlaanderen.be.