Gedaan met laden. U bevindt zich op: 25 maart 2024 - Luchthaven Oostende-Brugge heropent op vrijdag 29 maart: Renovatie start- en landingsbaan succesvol afgerond Persberichten

25 maart 2024 - Luchthaven Oostende-Brugge heropent op vrijdag 29 maart: Renovatie start- en landingsbaan succesvol afgerond

Oostende, 25 maart 2024 - Vanaf vrijdag 29 maart 2024 is er terug vliegverkeer op de Luchthaven Oostende-Brugge. De renovatie van de start- en landingsbaan is afgerond. De luchthaven werd voor deze werken tijdelijk gesloten tussen 25 januari en 28 maart 2024. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en waren noodzakelijk om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen.

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “De luchthaven is een belangrijke toegangspoort voor Vlaanderen en een essentiële knoop in het multimodale goederennetwerk. Een grondige renovatie drong zich op om te voorkomen dat de baan op termijn onveilig zou worden en was ook nodig om aan Europese regelgeving te kunnen blijven voldoen. Met het einde van de werken verzekeren we de toekomst van de luchthaven. Ik bedank iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze werken, voor de goede samenwerking, het harde werk in de winterse omstandigheden, het beperken van de overlast en het snel schakelen bij onvoorziene omstandigheden.”

De werken in cijfers

De start- en landingsbaan (3.200 m lang en 45 m breed) kreeg de afgelopen weken een grondige renovatie. Daarvoor werd eerst de bestaande verharding verwijderd. In totaal ging het om 50.000 ton asfalt en 15.000 ton beton. Dat materiaal wordt volledig gerecycleerd en deels opnieuw gebruikt op de luchthaven zelf. Voor de nieuwe verharding werd in totaal 70.000 ton asfalt gegoten, waarvan de helft afkomstig is van de gerecycleerde oude verharding. Daarnaast werden de taxiwegen verbreed van 20 naar 23 m, werden 1.280 nieuwe LED-lampen geïnstalleerd en werd 5.000 m aan nieuwe goten en 1.500 m aan nieuwe riolering geplaatst. Tot slot werd het turnpad 28 m breder gemaakt. Dat is de zone aan het einde van de startbaan waar vliegtuigen 180 graden kunnen draaien om vervolgens op te stijgen. Daardoor kunnen de B747-400- en de B777-300ER-toestellen die op de Oostendse luchthaven taxiën met een grotere draaicirkel draaien. Zo is er minder motorkracht nodig en wordt er minder geluid en uitstoot geproduceerd. Deze laatste aanpassing is, net zoals het verbreden van de taxiwegen, noodzakelijk om te voldoen aan de EASA-regelgeving (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart).

De gerealiseerde werken zijn louter een renovatie van de bestaande infrastructuur en leiden niet tot een capaciteitsverhoging. Het potentieel van de luchthaven blijft identiek en de exploitatievoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Beperkte hinder voor buurtbewoners

De werken werden minutieus voorbereid met nauw overleg tussen de LOM Vlaanderen, de luchthavenexploitant en aannemer Willemen Infra nv. De aannemer werkte elke dag van 6.00 tot 22.00 uur, behalve op zondag. Gemiddeld waren er dagelijks op de werf zo’n 100 man aanwezig. De hinder voor omwonenden werd zoveel mogelijk beperkt. Er werd slechts één keer ‘s nachts (tussen 22.00 en 6.00 uur) en twee keer op zondag gewerkt. Er was extra werfverkeer op de toegangswegen naar de luchthaven, maar de verkeershinder bleef beperkt.

De luchthaven hecht veel belang aan een goede relatie met zijn buurtbewoners en informeerde hen dan ook uitgebreid en regelmatig over de werken. Op de website van de luchthaven was er een buurtinformatiepagina(opent in nieuw venster), waarop buurtbewoners informatie vonden over nieuwe ontwikkelingen, mogelijke hinder en overlast. Bovendien werden wekelijks video-updates met interessante feiten en cijfers via de socialemediakanalen van de luchthaven verspreid. Deze proactieve benadering werd zeer gewaardeerd door de buurt, wat blijkt uit het beperkte aantal meldingen over overlast.

Vliegverkeer herstart op 29 maart

Aangezien de luchthaven maar één start- en landingsbaan heeft, was het onmogelijk om de luchthaven open te houden tijdens de werken. In overleg met de aannemer en de luchthavenexploitant werd de sluitingsperiode zo kort mogelijk gehouden. Er werd voor geopteerd om het toeristische seizoen te vermijden, en zo de hinder voor de passagiers van de Luchthaven Oostende-Brugge tot een minimum te beperken. “Dankzij een efficiënte samenwerking met de LOM Vlaanderen en de aannemer minimaliseerden we de impact op passagiers en vrachtactiviteiten tijdens de sluiting. Nadat de laatste inspecties worden uitgevoerd in de week van 25 maart, zal de luchthaven terug opengaan voor reizigers op vrijdag 29 maart 2024. We kijken ernaar uit om onze passagiers en andere klanten opnieuw te verwelkomen”, aldus Eric Dumas, CEO Luchthaven Oostende-Brugge.

Familiedag op zaterdag 23 maart

De werknemers en familieleden van de uitbater van de luchthaven én de bedrijven op de luchthaven kregen op zaterdag 23 maart een unieke kans: wandelen en fietsen op de landingsbaan die normaal gesproken 24 uur per dag en 7 dagen in de week operationeel is, gevolgd door een frietje. Zo’n 400 aanwezigen genoten van deze zeldzame gelegenheid om hun werkplek te tonen aan hun familie. De luchthaven openstellen voor het grote publiek was helaas niet mogelijk wegens de veiligheidsvoorschriften.

Over de Luchthaven Oostende-Brugge

De Luchthaven Oostende-Brugge heeft één verharde start- en landingsbaan, drie laadplatformen (vliegtuigparkings) en meerdere taxiwegen. De luchthaven is voornamelijk een passagiersluchthaven voor toeristisch verkeer. Daarnaast is ze volledig uitgerust als cargo-luchthaven: ze is onder andere erkend als EU-grens-inspectiepost voor het vervoer van levende dieren, dierlijke producten en bederfbare goederen. Ook vervult de Luchthaven Oostende-Brugge een belangrijke rol voor de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici.

Sinds 2014 werken de Vlaamse overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthaven. De overheid is via een publieke nv (de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. De LOM Vlaanderen waakt er op die manier over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden. Voor de uitvoering van haar taken doet de LOM Vlaanderen een beroep op andere diensten van de Vlaamse overheid. De werken aan de startbaan van de Luchthaven Oostende-Brugge werden, in opdracht van de LOM, voorbereid en opgevolgd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het privébedrijf EGIS staat als Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.