Gedaan met laden. U bevindt zich op: 27 februari 2024 - Start openbaar onderzoek kustvisie Persberichten

27 februari 2024 - Start openbaar onderzoek kustvisie

Persbericht - 27 februari 2024 - Het openbaar onderzoek rond het strategisch beleidsplan Kustvisie start vandaag. Iedereen kan tot en met 26 april dat plan inkijken en een reactie meegeven. Dit plan bevat de strategie waarmee Vlaanderen de komende 100 jaar elke zone aan onze kust stapsgewijs kan aanpassen om de kust te beschermen tegen overstromingen uit zee. Het houdt rekening met een stijgende zeespiegel van één, twee en zelfs drie meter. Om de inwoners van de kustgemeenten te informeren, zet het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een uitgebreide informatiecampagne op.

Om onze kust bij een toenemende zeespiegelstijging te blijven beschermen, zal onze kustlijn op lange termijn gemiddeld 100 meter meer zeewaarts liggen. Tegelijk zullen stranden, duinen en dijken stapsgewijs mee opgehoogd worden. In de havens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge de komende decennia veel extra kustbeschermingsmaatregelen nodig zullen zijn. Voor elke kusthaven wordt een beschermingsstrategie voorgesteld. Die zal de komende jaren nog verfijnd worden aan de hand van de toekomstvisie die prioritair voor elke kusthaven wordt opgemaakt.

Dit plan is het uitgangspunt van het ontwerp ‘strategisch beleidsplan Kustvisie’. Een strategie om ons stapsgewijs en blijvend te beschermen tegen een stijging van de zeespiegel met 1 meter, 2 meter en zelfs tot 3 meter. Dat plan is ook het resultaat van meer dan twee jaar onderzoek door het onderzoeksteam én meer dan 90 stakeholders die mee nadachten over Kustvisie. Naast kustbescherming biedt dit alternatief ook heel veel ecologische, toeristische en economische kansen.

Na de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt nu een openbaar onderzoek opgezet voor het grote publiek. Tijdens het openbaar onderzoek is het mogelijk om het strategisch beleidsplan in te kijken en een reactie mee te geven.

Inhoud is aan het laden

Uitgebreide informatiecampagne

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zet een uitgebreide informatiecampagne op om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het openbaar onderzoek.

  • Infozuilen in elke gemeente: Vanaf 27 februari tot en met 26 april staat er in elke kustgemeente een infozuil met een brochure. Geïnteresseerden vinden daarin informatie over wat deze zeewaartse strategie voor elke kustregio (inclusief de havens) betekent. Het overzicht van waar die zuilen precies staanv, vind je op www.kustvisie.be.
  • Toelichtingen in elke gemeente: Er vinden tien infomomenten plaats in de tien kustgemeenten tussen 5 en 27 maart. Iedereen kan daar naartoe gaan. Het overzicht van die infomomenten is te vinden op www.kustvisie.be.
  • Folder in elke brievenbus: Meer dan 200.000 folders vallen bij alle inwoners van de tien kustgemeenten in de bus om hen te informeren en uit te nodigen voor de infomomenten.
  • Animatievideo: Een animatievideo die uitlegt wat dat potentieel van deze zeewaartse kustbescherming precies inhoudt en welke kansen deze strategie biedt.
  • De kanalen van de tien kustgemeenten: De tien kustgemeenten hebben communicatiemateriaal ontvangen dat ze kunnen gebruiken om via hun communicatiekanalen burgers te informeren over het openbaar onderzoek.


“Wij kiezen ervoor om de kustbescherming van morgen zeewaarts te voorzien met hogere en bredere stranden, dijken en duinen. En dat gaan we stap voor stap doen, op het ritme van de zeespiegelstijging. We vinden het belangrijk om mensen zo goed mogelijk te informeren en hen duidelijk te maken wat Kustvisie nu wel en niet is. Het klopt dat we nog niet onmiddellijk beginnen bouwen voor deze lange termijn kustbescherming. Maar met de keuzes die we vandaag maken, creëren we duidelijkheid over hoe het landschap op langere termijn aan onze kust zal veranderen. Met Kustvisie zorgen we ervoor dat de kinderen van onze kleinkinderen daarna nog altijd van onze kust kunnen blijven genieten”, zegt de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Openbaar onderzoek

Vanaf 27 februari t.e.m. 26 april loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp strategisch beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Het ontwerp strategisch beleidsplan bundelt de belangrijkste resultaten uit de studies die werden uitgevoerd en beschrijft het eerste actieplan voor de verdere uitwerking van Kustvisie. Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu (planten, diersoorten, visbestanden maar ook verzilting, verzanding, …) in kaart te brengen, werd een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgesteld.

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek volgende documenten raadplegen:

  • het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie;
  • het ontwerp-plan-MER;
  • De ontwerp Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)
  • Alle overige technische rapporten die het bovenstaande mee onderbouwen.

Na het openbaar onderzoek worden alle schriftelijk ontvangen reacties beantwoord en verwerkt in het ontwerpplan. Een (aangepast) strategisch beleidsplan Kustvisie zal eind 2024 of begin 2025 voorgelegd worden aan de volgende Vlaamse Regering voor een definitieve goedkeuring.

Meer info over Kustvisie

Kustvisie bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid. Dat Masterplan bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust tot 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden en een 1000-jarige storm én houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm. Met Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust ook daarna kunnen blijven beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn: de komende 100 jaar en langer.

Meer info vind je op www.kustvisie.be.