Gedaan met laden. U bevindt zich op: 30 januari 2024 - Nieuwe leerstoel Fiets start in februari: Dr. Meredith Glaser aangesteld als academisch expert voor meer en veiliger fietsverkeer Persberichten

30 januari 2024 - Nieuwe leerstoel Fiets start in februari: Dr. Meredith Glaser aangesteld als academisch expert voor meer en veiliger fietsverkeer

Persbericht - 30 januari 2024 - Aan de Universiteit Gent (UGent) wordt op 1 februari 2024 een nieuwe leerstoel Fiets opgericht. Dr. Meredith Glaser, een expert in duurzame mobiliteit verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), werd aangesteld als leerstoelhouder. De leerstoel aan de UGent is een initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en moet het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid versterken met academische kennis en inzichten.

Het belang van de fiets als vervoermiddel neemt de laatste jaren sterk toe. Er werd nooit meer gefietst in Vlaanderen en ook nooit meer geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Om die positieve evolutie verder te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek, gaat aan de UGent een nieuwe leerstoel van start, met financiële en inhoudelijke steun vanuit de Vlaamse overheid. Het academisch werk dat de leerstoel zal opleveren, zal bijdragen aan het mobiliteitsbeleid en het maatschappelijke debat over fietsmobiliteit in Vlaanderen. Dr. Meredith Glaser, die gekozen werd als leerstoelhouder zal een rol opnemen in verschillende opleidingsonderdelen bij de UGent en nauw samenwerken met de vele actoren die betrokken zijn bij het Vlaamse fietsbeleid.

Dr. Meredith Glaser: internationaal toonaangevende fietsexpert

De Amerikaanse Meredith Glaser is een internationaal gerespecteerd academica met ongeveer 15 jaar ervaring in ruimtelijke ordening, transport en mobiliteit. Ze komt oorspronkelijk uit Californië, maar woont al jaren in Nederland, waar ze samenwerkt met de Nederlandse ‘fietsprofessor’, prof. dr. Marco te Brömmelstroet. Dr. Glaser behaalde een master in stedelijke planning en volksgezondheid aan de Universiteit van Californië Berkeley. Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) doctoreerde ze in planologie. Glaser werkt als uitvoerend directeur van de non-profitorganisatie Urban Cycling Institute en is docent aan de Faculteit Maatschappij & Gedrag van de UvA. Aan de UvA begeleidt ze masteronderzoek en ontwikkelt ze interdisciplinair sociaalwetenschappelijke onderzoek rond fietsbeleid.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Onze ambities voor de fiets in Vlaanderen zijn niet min: tegen 2040 mikken we op een aandeel van 30% voor de fiets in het totale aantal verplaatsingen. Om die doelstelling te halen, hebben we diepgaand onderzoek en wetenschappelijke kennis nodig om ons fietsbeleid te voeden, te inspireren en uit te dagen. Ik ben dan ook bijzonder blij met de aanstelling van dr. Meredith Glaser, een van de meest gevraagde deskundigen op het gebied van fietsbeleid en duurzame mobiliteit.”

Dr. Meredith Glaser: “Fietsen staat in steden wereldwijd steeds meer op de politieke agenda. En met reden, want fietsen kan meerdere uitdagingen helpen oplossen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, inclusie en de economie. Echter, overheden en stakeholders worstelen ermee om het bestaande onderzoek inzake mobiliteit te vertalen naar concrete beleidsinitiatieven. Mijn benoeming toont aan dat de Vlaamse overheid ervoor openstaat om te leren én om feedback te ontvangen van de wetenschap. Ik kijk ernaar uit om deze positieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk te ondersteunen. Op deze manier kunnen we nieuwe kennis genereren die de besluitvorming direct verbetert.”

Prof. Frank Witlox, vakgroep Geografie, UGent: “De selectiecommissie was erg onder de indruk van de kandidatuur van Meredith Glaser. Haar kennis, enthousiasme, grote internationale ervaring en link met het Urban Cycling Institute maakt dat zij de geknipte person is voor de functie. Meredith ‘ademt’ fietsen! We kijken heel erg uit naar de samenwerking.”

Wetenschappelijk onderzoek voor een sterker fietsbeleid

Dr. Meredith Glaser zal als deeltijds gastprofessor wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar een aantal specifieke thema’s, zoals fietsveiligheid, de beïnvloeding van fietsgedrag en -gebruik en de ontwikkeling van slimme technologie om fietsen comfortabeler en veiliger te maken. De thema’s worden gekozen in samenspraak met een begeleidingscommissie waarin de Universiteit Gent, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen vertegenwoordigd zijn.

Financiële steun vanuit de Vlaamse overheid

De leerstoel Fiets is geïnstalleerd binnen de vakgroep Geografie van de faculteit Wetenschappen van de UGent en zal drie jaar lopen. De leerstoel omvat de aanstelling van een deeltijdse gastprofessor ‘Fiets’ in de rang van hoogleraar (10%) en een halftijdse wetenschappelijk medewerker. De promotor van de leerstoel is professor Frank Witlox van de vakgroep Geografie. De Leerstoel Fiets ontvangt voor de werkingsmiddelen van de leerstoel en de loonkosten van de gastprofessor en de deeltijdse medewerker, een subsidie van maximaal 249 999 euro van de Vlaamse overheid.

Wat is een leerstoel?

Bedrijven, organisaties of privépersonen die wetenschappelijk onderzoek of onderwijs rond een bepaald thema willen financieren, kunnen dat doen via een leerstoel. Het is een vorm van samenwerking met de universiteit rond nieuwe ontwikkelingen in domeinen die van belang zijn voor de maatschappij. Leer meer over hoe een Leerstoel werkt op: Leerstoelen aan de UGent: hoe werkt het?(opent in nieuw venster)