Gedaan met laden. U bevindt zich op: 5 januari 2024 - Loket voor premie zero-emissiewagens gaat open in februari Persberichten

5 januari 2024 - Loket voor premie zero-emissiewagens gaat open in februari

Persbericht - 5 januari 2024 - Het loket waar de Vlaamse premie voor de aankoop van zero-emissie wagens kan worden aangevraagd, zal in februari openen. Het advies van de Raad van State wordt pas begin februari verwacht. De Vlaamse Regering stelt alles in het werk om daarna zo snel mogelijk het besluit definitief goed te keuren. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat klaar om de aanvraagprocedure in goede banen te leiden.

De premie kan momenteel dus nog niet aangevraagd worden. Het doel van de nieuwe premie voor de aankoop van zero-emissiewagens bestaat erin om de transitie naar zero-emissiemobiliteit verder te stimuleren bij particulieren voor wie de prijsdrempel vandaag nog te hoog is. Met deze maatregel uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan, wil de Vlaamse Regering de vergroening van het Vlaamse wagenpark volop ondersteunen.

Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in de uitrol van voldoende laadinfrastructuur op zowel publiek en publiek-privaat domein. Momenteel tellen we in Vlaanderen al meer dan 30.000 laadpuntequivalenten, waar de ambitie in 2025 ligt op 35.000.

Regelgevend traject

Het besluit met de voorwaarden, procedure en bedragen voor de premie zero-emissiewagens werd op 10 november 2023 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Dit besluit is nog onder voorbehoud tot het advies van de Raad van State, de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het besluit werd na de principiële goedkeuring voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Na ontvangst van de adviezen van bovengenoemde instanties heeft de Vlaamse Regering in december 2023 meteen ook een spoedadvies aangevraagd (termijn van vijf werkdagen) bij de Raad van State. Aangezien de Raad van State de motivering voor het verlenen van een spoedadvies niet aanvaard heeft, zal ze begin februari haar advies verstrekken.

Mogelijk wijzigen nog voorwaarden of andere bepalingen na het advies van de Raad van State. Alle actuele informatie daarrond zal duidelijk worden gecommuniceerd op de webpagina via www.vlaanderen.be.

Over het loket

Na advies van de Raad van State en de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering zal het loket waar de premie kan worden aangevraagd beschikbaar zijn op www.vlaanderen.be. Dit wordt verwacht in de loop van februari. Particulieren zullen zich op dat moment al kunnen aanmelden en persoonlijke gegevens en de verkoopovereenkomst kunnen registreren. De aanvraagprocedure zelf loopt op dat moment nog niet. Die kan pas worden opgestart zodra de nieuwe regelgeving gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Voorwaarden voor premie

  • De premie is er voor particulieren, vzw’s en aanbieders van deelmobiliteit.
  • De premie kan aangevraagd worden voor wagens die besteld zijn na 25 september 2023, maar pas ingeschreven worden vanaf 1 januari 2024.
  • Nieuwe wagens komen in aanmerking voor een premie op voorwaarde dat ze maximaal 40.000 euro kosten (incl. btw, opties, kortingen, excl. overnamekorting).
  • Voor tweedehandswagens mag bijkomend de originele catalogusprijs niet meer dan 60.000 euro bedragen.
  • Momenteel zijn deze premiebedragen voorzien voor 2024 op 5000 euro voor nieuwe voertuigen en 3000 euro voor tweedehandsvoertuigen. De premie daalt ieder jaar met 1000 euro voor nieuwe wagens en 500 euro voor tweedehandswagens.
  • De premie is ook beperkt in de tijd. Daarmee anticipeert de Vlaamse overheid op de marktontwikkelingen van de volgende jaren: er wordt een daling van de prijzen van elektrische wagens verwacht.

Opgelet, deze voorwaarden zijn pas definitief na advies van de Raad van State en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Meer informatie

Alle actuele informatie over de voorwaarden, de procedure en de subsidiebedragen kan je vinden via: Premie voor aankoop van een elektrische wagen.