Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie voor aankoop van een zero-emissievoertuig

Premie voor aankoop van een zero-emissievoertuig

Koopt u een nieuw of tweedehands zero-emissievoertuig? Dan kunt u een premie tot 5000 euro aanvragen. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en het aanvragen van de premie.

Doorlooptijd dossiers

Nadat u uw dossier in het loket heeft vervolledigd, bedraagt de gemiddelde doorlooptijd voor de behandeling 3 maanden. U ontvangt vervolgens bericht of uw premieaanvraag is goedgekeurd. Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd.

Een langere doorlooptijd dan gemiddeld heeft geen invloed op uw kans om de premie te ontvangen. Elk tijdig ingediend dossier dat aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor subsidie, ongeacht de volgorde waarin de dossiers worden behandeld.

Voor wie?

U kunt de premie voor de aankoop van een zero-emissievoertuig uitsluitend aanvragen als:

 • natuurlijke persoon
 • rechtspersoon zonder winstoogmerk die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (zoals vzw’s en stichtingen)
 • aanbieder van

Voorwaarden

Het voertuig

 • Enkel zero-emissievoertuigen komen in aanmerking: volledig elektrische voertuigen en voertuigen met brandstofcellen. (Plug-in) hybride voertuigen komen niet in aanmerking.

 • De premie is specifiek gericht op voertuigen die bedoeld zijn voor personenvervoer (voertuigcategorie M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (voertuigcategorie N1) en zware micro-stadswagens (voertuigcategorie L7e-C).
 • Zowel nieuwe als tweedehandse voertuigen komen in aanmerking voor een premie. Hier hangt wel een ander premiebedrag aan vast.
 • Een tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar en maximaal 8 jaar voor de huidige inschrijving voor het eerst in gebruik zijn genomen om in aanmerking te komen.
 • De van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. btw bedragen. De oorspronkelijke van een tweedehandsvoertuig mag bovendien niet hoger dan 60.000 euro incl. btw zijn. Voor duurdere voertuigen wordt geen premie toegekend.
  Raadpleeg de lijst van cataloguswaarden(PDF bestand opent in nieuw venster), voor de jaren en prijzen relevant voor deze premie.

De verkoopovereenkomst

 • U hebt een schriftelijke verkoopovereenkomst van de aankoop van een nieuw of tweedehands zero-emissievoertuig.
 • De verkoopovereenkomst van het voertuig is afgesloten bij een . Voertuigen gekocht bij particulieren komen niet in aanmerking.
 • De verkoopovereenkomst is gesloten op of na 25 september 2023.

De inschrijving

 • De premie kan worden toegekend voor zero-emissievoertuigen die vanaf 1 januari 2024 zijn ingeschreven.
 • Het voertuig moet zijn ingeschreven op een adres in het Vlaamse Gewest en dit gedurende minstens 3 jaar na ontvangst van de premie.
 • Het voertuig moet minstens 3 jaar in het bezit blijven van de aanvrager, of zijn erfgenaam of .

Bedrag

Premiebedragen voor aankoop zero-emissievoertuig

Aanmelding in 2024

Nieuw aangekocht door

 • natuurlijke personen,
 • kleine en middelgrote ondernemingen (enkel rechtspersonen zonder winstoogmerk en aanbieders van autodelen)

5000 euro

Nieuw aangekocht door grote ondernemingen (enkel rechtspersonen zonder winstoogmerk en aanbieders van autodelen)

3000 euro

Tweedehands

3000 euro

 • Alle premies voor zero-emissiewagens zullen worden uitbetaald, op voorwaarde dat het voertuig in 2024 aangemeld werd en de aanvraag geldig is.
 • Een natuurlijke persoon kan de premie maximaal één keer ontvangen.
 • De premie kan ook maximaal één keer per voertuig worden betaald.
 • De premie kan nooit meer dan 25% van de aankoopprijs bedragen. De premie wordt dan verlaagd in verhouding met de aankoopprijs van het voertuig.

Procedure

 • Stap 1

  Aanmelding van het voertuig via het e-loket

  Voor natuurlijke personen moet de aanmelding gebeuren door de persoon op wiens naam het voertuig wordt ingeschreven.

  U meldt het voertuig uiterlijk binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voertuig aan via het e-loket.

  Voor voertuigen die zijn besteld vóór 20 februari (de datum van de bekendmaking van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad) en na 25 september 2023, kan de aanmelding nog worden gedaan tot en met 20 mei (90 dagen na de bekendmaking).

  Via het e-loket levert u de volgende gegevens aan:

  • uw contactgegevens
  • alle nodige gegevens over het voertuig samen met een digitale versie van de verkoopovereenkomst waaruit blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan, en waaruit het merk, het type, de datum van de verkoopovereenkomst en de aankoopprijs van het voertuig blijken
  • het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald

  U krijgt automatisch een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer vanuit het loket (raadpleeg uw spamfolder als u de mail niet ontvangt). Vermeld zeker uw dossiernummer als u vragen stelt via het Contactpunt MOW(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  Eerste controle en feedback

  Een dossierbehandelaar van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voert een eerste controle uit van de aangeleverde informatie.

  U wordt via e-mail op de hoogte gebracht of uw aanvraag ontvankelijk is en wat de volgende stap is die u moet nemen (stap 3). Als er nog informatie in de aanmelding ontbreekt, zal u om aanvullende gegevens gevraagd worden.

  Deze melding van ontvankelijkheid is geen finale goedkeuring. Die kan pas gegeven worden na stap 3 en de controles die daarbij horen.

 • Stap 3

  Vervollediging aanvraag via het e-loket

  Als u uw dossier al opgestart hebt (stap 1: Aanmelding), maar uw voertuig is nog niet ingeschreven bij de DIV, dan kunt u uw dossier nog niet vervolledigen. Daarvoor is het inschrijvingsbewijs nodig, naast de factuur en het betalingsbewijs.

  Het loket blijft beschikbaar om uw dossier later te vervolledigen, na de inschrijving. Alle aanvragen met een aanmelding in 2024 zullen worden behandeld.

  Binnen 90 dagen na de inschrijving van uw voertuig bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) vervolledigt u uw aanvraag via het e-loket. Daarvoor klikt u op de knop ‘Dien een inschrijving voor de premie zero-emissievoertuig in’ bij uw dossier onder ‘Mijn dossiers’.

  U bezorgt de onderstaande documenten als bewijs dat aan de voorwaarden voor de premie is voldaan:

  • een kopie van de factuur en het betalingsbewijs (of de betalingsbewijzen)
  • een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig met het chassisnummer
 • Stap 4

  Goedkeuring en uitbetaling

  Een dossierbehandelaar voert een tweede controle uit van de aangeleverde informatie.

  Als aan alle voorwaarden voldaan werd, zal de aanvraag van de premie goedgekeurd en uitbetaald worden.

  U wordt via e-mail geïnformeerd over de beslissing.