Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge Persberichten

Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

12 november 2020

Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge publiceert morgen, vrijdag 13 november, de geactualiseerde projectonderzoeksnota op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster). In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visart-locatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties. “De komende weken krijgen alle betrokkenen in de omgeving meer informatie over de nota. We verspreiden begin december een infokrantje en er komen ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie”, zegt projectleider Frederik Buffel.

Inspraak- en adviesronde leidt tot geactualiseerde projectonderzoeksnota

Op 8 juni 2020 heeft het projectteam de projectonderzoeksnota gepubliceerd waarin de alternatieven en onderzoeksmethoden voor de nieuwe zeesluis en verbindingsweg Nx in Zeebrugge staan omschreven. De overheid was niet verplicht om de mening van de burgers te vragen, maar koos hier bewust wel voor. “De input van de inwoners is voor ons een must: om mee de bouw van de sluis op de Visart-locatie te bepalen én om het leefbaarheidsplan en de andere flankerende maatregelen vorm te geven”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het project. De adviesronde bij overheden, zoals het provinciebestuur en Stad Brugge, liep tot 17 juli. Burgers konden vanaf 8 juni tot 10 juli de projectonderzoeksnota raadplegen en vervolgens via diverse kanalen feedback bezorgen. “We hebben bijna 90 reacties van burgers en adviesinstanties ontvangen. Die we hebben verwerkt in een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Daarnaast hebben we alle inspraak gebundeld in een overwegingsdocument. Daarin motiveren we welke reacties zijn meegenomen en op welke manier ze werden verwerkt in de nota.”

Alternatieven en onderzoeksmethoden verfijnd

Hoe de nieuwe zeesluis op de Visart-locatie en de verbindingsweg Nx eruit zullen zien, staat vandaag nog niet vast. Er liggen verschillende alternatieven op tafel, zowel voor de inrichting van de sluis als voor de Nx. Elk alternatief verschilt op enkele parameters: de ligging van de sluis, de ligging van de Nx-tunnel, de ligging van de zeewaartse deurkamers van de sluis, de waterdiepte van het doorvaartkanaal en de aansluiting van het wegennet op de Nx (oost en west). Het projectteam zal samen met de studieteams voor elke parameter de alternatieven tegen elkaar afwegen. Hoe deze onderzoeken zullen gebeuren, staat omschreven in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Op basis van de ontvangen reacties werd de aanpak van bepaalde onderzoeksmethoden bijgesteld. Door de adviesinstanties zijn ook richtlijnen opgesteld over hoe de onderzoeken moeten aangepakt worden. De Vlaamse Regering zal na beoordeling van de verschillende alternatieven de keuze maken voor een inrichtingsalternatief. Dit alternatief wordt nadien verder uitgewerkt en in een openbaar onderzoek aan de burgers voorgelegd.

Infokrant in de bus, infozuilen op twee locaties

“We zijn er ons van bewust dat de geactualiseerde projectonderzoeksnota een lijvig document is. Daarom zullen we alle belanghebbenden uitgebreid informeren over waar het project vandaag staat, wat er nu verder wordt onderzocht en op welke manier we dat doen”, legt projectleider Frederik Buffel uit. “Zo valt er begin december een tweede editie van de infokrant in de bus van de Zeebruggenaren. Daarnaast komen er dan ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie. De zuilen blijven daar staan tot na de kerstvakantie zodat iedereen de informatie op eigen tempo en in veilige omstandigheden kan doornemen.” Wie vragen heeft, kan die stellen aan het projectteam. “Dat kan zowel via e-mail als via het 0800-nummer. Momenteel bekijken we of en hoe we de komende weken fysieke of digitale spreekuren kunnen organiseren. Bovendien krijgen de Zeebrugse havenbedrijven binnenkort een digitale toelichting, in samenwerking met ondernemersvereniging Apzi.”

Vragen?

Heb je een vraag voor het projectteam? Bel dan de gratis infolijn 0800 20 229 of stuur een mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Meer info

De geactualiseerde projectonderzoeksnota, het overwegingsdocument en alle informatie over het project zijn te vinden op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).