Gedaan met laden. U bevindt zich op: Infomomenten Kustvisie in Koksijde van start gegaan: Kustbewoners ontdekken hoe kust er op lange termijn zou kunnen uitzien Persberichten

Infomomenten Kustvisie in Koksijde van start gegaan: Kustbewoners ontdekken hoe kust er op lange termijn zou kunnen uitzien

Koksijde, 5 juni 2023. De allereerste infomarkt voor het brede publiek over Kustvisie vond vandaag plaats in Koksijde. Geïnteresseerde kustbewoners kwamen er meer te weten over hoe onze kinderen en kleinkinderen op lange termijn kunnen blijven genieten van onze kust, ondanks de zeespiegelstijging en andere effecten van klimaatverandering. Ook het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee uit Koksijde kwam een kijkje nemen. Elk kind had speciaal voor dit bezoek een outfit aan die een kustfunctie symboliseerde. De volgende dagen houdt de infomarkt ook nog halt in Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist.

Alternatieven voorstellen

© Hoogtij(d)

“De afgelopen jaren is er hard gewerkt en hebben we alle keuzemogelijkheden onderzocht om onze stranden en havens op lange termijn te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Vandaag schieten er nog enkele alternatieven over. Daar kunnen alle kustbewoners nu feedback op geven. Ik roep iedereen op een kijkje te komen nemen op de infomarkten. Daar kan je ontdekken welke kustbeschermingsscenario’s er voor elke gemeente nog op tafel liggen en hoe een ‘mogelijke’ uitwerking er in de praktijk zou kunnen uitzien. Na verder onderzoek zal uit deze alternatieven één voorkeursalternatief geselecteerd worden. Dit zal niet alleen onze kust blijvend beschermen, maar moet ook bijdragen aan een toekomstgerichte en aantrekkelijke kust”, Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“De afgelopen jaren is er enorm veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar hoe we onze kust blijvend kunnen beschermen. We hebben ook een zeer intensief co-creatietraject doorlopen met bijna 100 stakeholders uit federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, uit havenbedrijven en uit alle relevante middenveldorganisaties, om oplossingen te bedenken die én voor alle stakeholders aanvaardbaar zijn én technisch ook haalbaar zijn zonder schade te berokkenen. Die oplossingen willen we nu voorstellen aan de kustbewoners en andere geïnteresseerden”, Alexander D’Hooghe van het consortium Hoogtij(d).

“Op de infomarkt en ook via filmpjes op onze website www.kustvisie.be(opent in nieuw venster) tonen we met beelden voor elke kustgemeente en elke kusthaven hoe elk stukje van onze kust op lange termijn er zou kunnen uitzien. Zo kan iedereen zich een beter beeld vormen van elk alternatief. De uitwerking en realisatie op het terrein zal echter op de meeste plaatsen pas over vele decennia plaatsvinden. Maar zo kunnen we iedereen die wil investeren nu al geruststellen dat onze kust nog minstens 100 jaar op een aantrekkelijke manier beschermd blijft”, Edward Van Keer, projectleider Kustvisie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

“We zijn alvast blij dat we vandaag het resultaat ervan kunnen voorstellen en toelichten aan de brede bevolking. Het is belangrijk dat de kustbewoners goed geïnformeerd worden over de mogelijke scenario’s, want de gevolgen op ons strand zullen niet te onderschatten zijn. Belangrijk hierbij om te weten is dat dit ook kansen biedt voor toerisme en natuur. We moeten die rijkdom van onze kust behouden voor de toekomst. Het is dan ook goed dat de eerste infomarkt van Kustvisie voor alle inwoners van de Westkust is doorgegaan in het gemeentehuis van Koksijde”, Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde.

Feedback geven op onderzoeksnota en kennisgevingsnota

Tijdens de infomomenten kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden dus kennismaken met de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het proces van Kustvisie. Daarnaast komen ze te weten hoe ze nog tot 2 juli ook zelf inspraak hebben. De infomarkten kaderen in de ter inzageleggingsperiode van twee documenten: een onderzoeksnota en een kennisgevingsnota. De onderzoeksnota bundelt alle alternatieven om onze kust op lange termijn te beschermen tegen zeespiegelstijging en beschrijft alle onderzoeken die tot de keuze van een voorkeursalternatief zullen leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kustveiligheidsonderzoek of nautisch onderzoek. Het voorkeursalternatief zal in het nog op te maken strategisch beleidsplan verankerd worden. De kennisgevingsnota beschrijft hoe het plan MER (het milieueffectrapport) zal opgemaakt worden. Het Plan-MER zal de mogelijke effecten op het milieu voor elk alternatief bundelen.

Bezoek van zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in Koksijde

© Hoogtij(d)

Het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in Koksijde was ook aanwezig op de infomarkt in Koksijde. De kinderen kwamen in ‘gepaste outfit’ kennismaken met Kustvisie. Elk kind symboliseerde een andere kustfunctie die ook in de verre toekomst bewaard of zelfs versterkt moet worden: natuur, sporten op het strand, toerisme, horeca, visserij, de havens … Het is voor deze en latere generaties dat het project Kustvisie is opgezet. Het huidige Masterplan Kustveiligheid beschermt de kust nog minstens tot 2050 (en tot 30 cm zeespiegelstijging). Dat plan is momenteel in uitvoering met bijvoorbeeld ophoging van stranden, verstevigen van dijken en het bouwen van stormmuren. Kustvisie kijkt verder tot een zeespiegelstijging van 1 meter, 2 meter en zelfs 3 meter. Daarmee kan de Vlaamse overheid onze kust minstens nog 100 jaar beschermen. Want de zeespiegel zal tegen 2100 wellicht tussen de 30 en 140 cm stijgen.

“Kinderen zijn echt wel bezig met het milieu en ze weten dus ook dat de zeespiegel stijgt doordat de aarde opwarmt. We zijn al de hele week rond dit thema aan het werken. Met de infomarkt rond Kustvisie komt het echt ook wel dichtbij. We kunnen met Kustvisie al eens zien wat dat voor onze gemeente Koksijde, zou kunnen betekenen. Daarom zijn de kinderen creatief aan de slag gegaan met de ‘kust van de verre toekomst”, Katrien Scholliers, juf van het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in Koksijde.

Kansrijke alternatieven voor strand en havens

Op basis van het gevoerde onderzoek blijven voor de strandzones nog twee kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is of op termijn gefaseerd gemiddeld een honderdtal meter verschuiven richting de zee. Voor elk van de vier kusthavens blijven er per haven nog enkele kansrijke alternatieven over. Meer info over die alternatieven vind je op de website van Kustvisie.

Volgende stappen

Uit de redelijke alternatieven zal op basis van verder onderzoek een voorkeursalternatief geselecteerd worden, dat de basis zal vormen om een Vlaams strategisch beleidsplan op te maken. Dat zal bestaan uit een langetermijnstrategie en een concreet actieplan op korte termijn. De langetermijnstrategie zal de ruimte afbakenen (het kustbeschermingslint) waarbinnen de kustbeschermingsmaatregen van de (verre) toekomst zullen gebouwd worden. Tegelijk zit er ook een stappenplan bij dat bepaalt welke acties op korte en langere termijn genomen kunnen worden.

Meer info

Meer info over het project Kustvisie vindt u op www.kustvisie.be(opent in nieuw venster).