Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inwoners Zeebrugge kunnen suggesties doen voor bouw nieuwe zeesluis en mee nadenken over leefbaarheid Persberichten

Inwoners Zeebrugge kunnen suggesties doen voor bouw nieuwe zeesluis en mee nadenken over leefbaarheid

05 juni 2020 

Volgende week krijgt elke Zeebruggenaar een infokrant in de bus over de bouw van de nieuwe zeesluis. “We roepen daarin iedereen op om suggesties te doen voor de bouw van de nieuwe sluis op de Visart-locatie en om mee na te denken over de leefbaarheid en mobiliteit in Zeebrugge“, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Om iedereen te bereiken, komen er ook infozuilen op twee locaties én zelfs een gratis 0800-nummer.”

Start van uitwerkingsfase

Het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ gaat een nieuwe fase in: de uitwerkingsfase. Die heeft als doel de opmaak van een projectbesluit met de nodige vergunningen voor de effectieve bouw. De uitwerking van dat projectbesluit zal enkele jaren in beslag nemen. “De publieke advies- en consultatieronde van de projectonderzoeksnota is daarin de eerste stap”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’. “Die nota beschrijft in detail het project, de flankerende maatregelen, de uitvoeringsalternatieven op de Visart-locatie én de nodige studies. Naast het advies van overheden willen we graag input van buurtbewoners en stakeholders.”

Minister Lydia Peeters: ‘Laat je stem horen’

In deze fase van het project is de overheid niet verplicht om de mening van burgers en stakeholders te vragen, maar ze kiest hier bewust wel voor. “De locatie van de sluis mag dan wel al vastliggen, de input van het publiek is absoluut nodig: om mee de bouw van de sluis te bepalen op de Visart-locatie en om het leefbaarheidsplan en de flankerende maatregelen vorm te geven”, zegt minister Lydia Peeters. “Ik heb dan ook een duidelijke boodschap aan iedereen: laat je stem horen!”

Inspraak rond leefbaarheid

Op 28 juni 2019 heeft de vorige Vlaamse Regering de Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis definitief vastgelegd en daar ook een actieplan aan gekoppeld om de mobiliteit en leefbaarheid in Zeebrugge te verbeteren. Er is niet alleen bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden. Om de leefkwaliteit van de omwonenden te verzekeren, worden volgende acties genomen:

 • De opmaak van een leefbaarheidsplan met o.a. bufferende maatregelen om de hinder (geluid, lucht, …) te beperken.
 • De aanstelling van een gebiedscoördinator. Die heeft als opdracht om alle partijen (overheden, burgers, bedrijven,….) samen te brengen om de noodzakelijke acties inzake leefbaarheid, revitalisering en buffering voor te bereiden. De Vlaamse overheid, de Stad Brugge en het Zeebrugse havenbedrijf (MBZ) slaan daarvoor de handen in elkaar. De selectieprocedure wordt normaliter dit najaar opgestart.
 • Een grondig onderzoek naar de mobiliteit in en rond Zeebrugge.
 • De aanleg van een nieuwe verbindingsweg, de Nx. Die nieuwe verbindingsweg via een tunnel zal het doorgaand en havengebonden verkeer afleiden van het dorp, waardoor de leefkwaliteit in het dorp sterk zal verbeteren.

  Infokrant in de bus, infozuilen op twee locaties én een 0800-nummer

  Door corona is het niet aangewezen om fysieke infomomenten te organiseren. “Daarom gebruiken we meerdere communicatiemiddelen om iedereen zo goed mogelijk te informeren”, zegt minister Lydia Peeters. “Volgende week krijgen alle Zeebruggenaren een infokrant in de bus waarin we toelichten wat de projectonderzoeksnota inhoudt en wat de inspraakmogelijkheden zijn. In de week van 22 juni komen er infozuilen in de Stationswijk, aan d’ Oude Stoasie, en op het marktplein van Zeebrugge. En er is ook het gratis telefoonnummer 0800 20 229 waar mensen vragen kunnen stellen.”

  Projectonderzoeksnota kan je raadplegen tot 10 juli

  De adviesronde bij overheden, zoals het provinciebestuur en Stad Brugge, loopt tot 17 juli. Burgers kunnen de projectonderzoeksnota raadplegen vanaf 8 juni tot 10 juli, zowel fysiek als op de projectwebsite. De projectonderzoeksnota zal ter inzage liggen in de Gemeenteafdeling Zeebrugge, het Huis van de Bruggeling en Buurthuis d’ Oude Stoasie. Reacties en opmerkingen op de projectonderzoeksnota kan je vanaf 8 juni binnenbrengen via infodozen op die locaties, via de post of via www.nieuwsluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).

  Geactualiseerde projectonderzoeksnota in het najaar

  Op basis van de ontvangen adviezen en reacties komt er een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die zal in het najaar op de projectwebsite verschijnen. Daarbij komt ook een overzicht van alle ontvangen reacties en een beschrijving hoe die zijn verwerkt in de geactualiseerde projectonderzoeksnota.

  Tweede toegang tot achterhaven

  Het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ heeft als doel om een tweede toegang te creëren voor de Zeebrugse achterhaven. Die tweede toegang is nodig om de haven verder te laten groeien en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen. Momenteel kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. De nieuwe sluis zal groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

  Meer info

  De projectwebsite: www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster).
  Opgelet: De website wordt deze week nog grondig herwerkt en zit vanaf maandag 8 juni in een nieuw jasje. De projectonderzoeksnota én het inspraakformulier zijn ook pas vanaf 8 juni raadpleegbaar.
  Over het verloop van het project: www.complexeprojecten.be(opent in nieuw venster).