Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams minister Lydia Peeters lanceert projectoproep duurzame logistiek: ‘Goederenvervoer verschuiven naar spoor en binnenvaart’ Persberichten

Vlaams minister Lydia Peeters lanceert projectoproep duurzame logistiek: ‘Goederenvervoer verschuiven naar spoor en binnenvaart’

27 oktober 2020

De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten die de logistieke keten duurzaam kunnen optimaliseren. “We moedigen verladers en logistieke dienstverleners aan om initiatieven te nemen waarmee we vrachtwagens van de weg halen en de modal shift naar het spoor of de binnenvaart realiseren. Zo verhogen we de efficiëntie van het goederenvervoer, verminderen we de druk op het wegennet en verlagen we onze uitstoot”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken. Bedrijven kunnen voorstellen indienen t.e.m. 16 november.

Samenwerking tussen twee verladers bij elk project

Verladers, logistieke dienstverleners en exploitanten van binnenvaart- en spoorterminals kunnen via deze oproep voorstellen doen om goederenstromen over de weg te verschuiven naar het spoor of de binnenvaart. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de ingediende voorstellen analyseren en na een positieve evaluatie vervolgens financieel ondersteunen. “Samenwerking tussen de logistieke partijen staat centraal. Aangezien wij een belangrijke rol weggelegd zien voor verladers, moeten aan elk project minstens twee verladers deelnemen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Ik ondersteun voluit de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen. Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden. 80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten deze blauwe boulevard samen het spoor nog meer benutten. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg halen.”

Welke projecten komen in aanmerking?

De projectvoorstellen moeten concreet bijdragen aan de volgende doelstellingen.

  • Een modal shift van weg naar spoor en/of binnenvaart.
  • Kritische massa genereren om de totstandkoming van nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen te faciliteren en/of een toename van volume op bestaande verbindingen te bereiken.
  • Bijdragen tot regionale ontwikkeling door een kwalitatief logistiek netwerk te bouwen.
  • Verduurzaming en vergroening van het transport.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De ondersteuning door de Vlaamse overheid geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal 200.000 euro per project. Deze oproep valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Meer informatie daarover vind je in de projectoproep.

Meer info

De voorwaarden, de procedure en de volledige projectoproep vind je op subsidies voor duurzame logistiek.

Dit is niet de eerste initiatief van Vlaams minister Lydia Peeters om duurzame vervoeropties te stimuleren. Vorig jaar was er een oproep met een gelijkaardige scope. Van de 37 ingediende projecten werden er 18 goedgekeurd, goed voor een steunpakket van om en bij 2,5 miljoen euro. Meer informatie over die oproep vind je op subsidies voor een efficiënter goederenvervoer.