Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken aan Oostendse havengeul blijven doorlopen Persberichten

Werken aan Oostendse havengeul blijven doorlopen

07 april 2020

Oostende - Ondanks de momenteel geldende coronamaatregelen wordt er goed doorgewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. De havengeul wordt er verbreed om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven. “We zijn de aannemer dankbaar dat hij in deze moeilijke tijden blijft doorwerken en daarbij de strikte veiligheidsregels respecteert”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Vlaanderen investeert meer dan 22 miljoen euro om Oostende te beschermen tegen overstromingen én om de economische positie van de haven te versterken!”

Havengeul wordt 145 meter breed

Sinds mei 2019 wordt in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken hard gewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. Om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven wordt de toegangsgeul verbreed van 85 m naar 125 m vooraan de Halve Maan-site. Achteraan, ter hoogte van de ingang Visserijsluis, wordt de geul verbreed tot 145 m. Na de verbreding zal de haven toegankelijk zijn voor schepen tot 200 m zoals grotere jumbo ferry’s, cruiseschepen, vrachtschepen en installatieschepen voor windmolens.

Overzicht van de werken

  • In het zuidelijke deel wordt een verticale wand met een onderwaterberm geplaatst.
  • Aan de kant van de vaargeul komt een nieuw talud dat gelijkaardig is aan de huidige hellende structuur. De deklaag daarvan zal grotendeels bestaan uit betonnen HARO-blokken.
  • Het bestaand talud aan de noordkant wordt verstevigd met een laag HARO-blokken.
  • De zone ten oosten van het nieuwe talud wordt heringericht als natuurgebied.

Welke werken zijn al uitgevoerd?

De werken zijn gestart in het zuidelijke deel van de havengeul waar de nieuwe combiwand komt. De aannemer heeft daar een bouwkuip gemaakt op de plaats van de toekomstige combiwand. De buispalen, damplanken, en het grootste deel van het beton van die nieuwe combiwand werden er al geplaatst. Vorige week is gestart met het boren van de eerste ankers die de combiwand moeten verankeren. In het najaar van vorig jaar is er ook gewerkt aan het talud dat op de noordzijde komt. De aannemer heeft er HARO-blokken op de bestaande dijk geplaatst.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe oeververdediging in het noordelijke deel. De nieuwe glooiing van de geul is ondertussen al goed zichtbaar. De aannemer is van op land druk bezig met de aanleg van het nieuw talud langs de vaargeul. Alle grond tussen het nieuw talud en havengeul wordt daarvoor gefaseerd verwijderd, ook onder laag water. De eerste zinkstukken werden ondertussen geplaatst. Hierna worden de berm en de deklaag van het nieuw talud geplaatst. Daarna wordt de hoek van de nieuwe Halve Maan aangelegd.

Beschermen tegen overstromingen en de economie versterken

De verbreding van de havengeul maakt deel uit van het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende, ook het ‘openbare werken’ of OW-plan genoemd. Dat plan heeft als doel om Oostende te beschermen tegen overstromingen en wil tegelijk de economische positie van de haven versterken. De werken zijn in mei 2019 gestart en zullen een kleine twee jaar duren. De Tijdelijke Vereniging Jan De Nul - Soetaert - Smet is de aannemer. De totale kostprijs bedraagt 22.670.000 euro (bedrag incl. btw). Er is een beperkte impact op de scheepvaart. De aannemer werkt zoveel mogelijk naast de huidige vaargeul.