Overzicht bruggen

Via onderstaande actieknop kunt u het overzicht met bruggen bekijken die worden aangepakt via de PPS-cluster.

Op initiatief van Vlaams minister Peeters is er begin deze legislatuur een versnelling ingezet voor het herstellen en vernieuwen van de kunstwerken (o.a. onze bruggen, tunnels,…) in Vlaanderen. Er is een ouderdomspiek die ervoor zorgt dat een aantal bruggen op korte termijn volledig vernieuwd moet worden. Er wordt hierbij ingezet op parallelle sporen. Eerst en vooral via reguliere aanbestedingen voor het renoveren en vernieuwen van bruggen. Ten tweede werden de middelen voor onderhoud opgetrokken. Tot slot komt daar nu een publiek-private samenwerking (PPS) bij waarbij een groot aantal bruggen in één pakket vernieuwd of vervangen worden door één hoofdaannemer.

Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden. De uitdagingen zijn bijzonder groot en vergen een gelijktijdige inzet van mensen en middelen. Binnen ons vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ kennen veiligheid en betrouwbaarheid een absolute prioriteit. Het is dan ook noodzakelijk om een grote en optimale inhaalbeweging te maken. Gezien de logistieke complexiteit van de opdracht kiezen wij voor deze grootschalige PPS-opdracht waarbij we 49 bruggen in Toestand 4 samen aanpakken: een primeur in Vlaanderen. Door het onderhoud op lange termijn bij de aannemer onder te brengen verzekeren we ons ook van een kwalitatieve en duurzame uitvoering.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Over OverBruggen

OverBruggen is een programma van de Vlaamse overheid om verouderde bruggen versneld te vernieuwen. Door deze inhaaloperatie wil Vlaanderen de veiligheid garanderen en de beschikbaarheid van deze kritieke schakels in het verkeersnetwerk versterken. De nieuwe bruggen moeten toekomstbestendig zijn en voldoen aan hedendaagse klanteneisen, zoals bredere fietspaden en verhoogde veiligheidsvoorzieningen.

Het eerste initiatief in OverBruggen is het vernieuwen van 49 vaste bruggen in slechte toestand, verspreid over Vlaanderen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert deze opdracht, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg.

Voor deze opdracht wordt één private partner aangesteld met voldoende capaciteit om alle nieuwe bruggen tegen 2030 te bouwen. De sluiting van het raamcontract met deze partner wordt voorzien in het voorjaar van 2024. De start van de werken in voorzien in 2026.