Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen inspireert Europa rond de decarbonisatie van goederenvervoer tijdens Senior Policy Meeting on Sustainable Freight Transport Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaanderen inspireert Europa rond de decarbonisatie van goederenvervoer tijdens Senior Policy Meeting on Sustainable Freight Transport

Nieuwsbericht
26 april 2024

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken organiseerde in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap een tweedaagse conferentie in de Zoo van Antwerpen om de decarbonisatie van goederenvervoer in de kijker te zetten. Hieraan namen vertegenwoordigers van 15 Europese lidstaten, de Europese Commissie (DG MOVE en DG CLIMA) en Europees technologieplatform ALICE deel. Ook de VUB, VIL en Port of Antwerp-Bruges zorgden mee voor de invulling van het programma.

© DMOW

De unieke setting en aanwezige expertise lieten toe om op een holistische wijze het beleid rond het decarboniseren van goederenvervoer te beoordelen om te komen tot een geïntegreerde systeemaanpak die veerkracht en duurzaamheid van logistieke ketens kan combineren.

Met het Belgisch EU-voorzitterschap grijpt Vlaanderen de kans om het thema van het decarboniseren van goederenvervoer ook op de Europese agenda te plaatsen. Op het wetgevende vlak zet het voorzitterschap daarom sterk in op het ‘Greening Freight Transport Package’.

Aanvullend kunnen de inzichten uit de conferentie als een strategisch kompas gebruikt worden, ter inspiratie voor de Europese Commissie in de volgende legislatuur. Niet alleen werd gesproken over de huidige tekortkomingen, maar ook over hoe die vanuit beleidsoogpunt bijgepast kunnen worden én hoe we de verduurzaming van het goederenvervoer op grote schaal kunnen realiseren. Daarbij ging de aandacht naar goede praktijken in de lidstaten, de hefbomen op het EU-niveau en de huidige geopolitieke en strategische context met daaraan gelinkte uitdagingen en opportuniteiten.