Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen inspireert Europa rond vergroening transport: Clean Power for Transport in de kijker tijdens Europees netwerkevent Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaanderen inspireert Europa rond vergroening transport: Clean Power for Transport in de kijker tijdens Europees netwerkevent

Nieuwsbericht
3 april 2024

In Bozar vond op 2 april 2024 een netwerkevent plaats rond laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, sectororganisaties, de industrie en internationale experten van andere lidstaten. Tijdens het event werd het Vlaamse beleid rond Clean Power for Transport (CPT) in de kijker gezet met de bedoeling het Europese netwerk te mobiliseren en inspireren. De focus lag specifiek op de vergroening van vrachtvervoer over de weg en de financiering van die maatregelen.

Europees voorzitterschap

Het netwerkevent werd georganiseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vond plaats tijdens de Connecting Europe Days(opent in nieuw venster): een reeks van netwerkevents die worden georganiseerd binnen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, samen met de Europese Commissie. Dit netwerkevent stond in het teken van de implementatie van de AFIR-verordening: Alternative Fuel Infrastructure Regulation.

De EU formuleert daarin vereisten en aantallen rond de uitbouw van laadinfrastructuur voor wegvoertuigen, treinen en (lucht)vaartuigen. Het doel van de verordening is om het aanbod aan openbare laadpunten te verbeteren en zero-emissierijden makkelijker te maken. De doelstellingen zijn onder meer om vanaf 2025 elke 60 km langs de belangrijkste EU-vervoersassen (TENT-T) snellaadpunten van minstens 150 kW voor auto’s en bestelwagens te voorzien. En ook om vanaf 2030 waterstoftankstations voor auto’s en vrachtwagens te voorzien in alle stedelijke knooppunten en om de 200 km langs het TEN-T-kernnet.

Vergroening transport als topprioriteit van Vlaanderen

Met het actieplan Clean Power for Transport (CPT) zet de Vlaamse overheid in op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Dat gebeurt onder meer door de uitbouw van laadinfrastructuur.

Naast initiatieven voor personenwagens gaat er ook aandacht naar de vergroening van het goederenvervoer over de weg, het water en in de lucht, aangezien transport in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 21% van de totale CO2-uitstoot. Dat gebeurt onder meer via projectoproepen rond innovatieve laadsystemen voor zware en lichte bedrijfsvoertuigen, en door zero-emissievrachtwagens tijdelijk vrij te stellen van de kilometerheffing in Vlaanderen.

Daarnaast werd in 2023 het VIAVIA-project (Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak) gelanceerd, waarin de Vlaamse overheid en de sector versneld de doelstellingen van de Europese ‘Green Deal’ trachten te realiseren. Dat gebeurt via een transversale en gecoördineerde aanpak tussen alle vervoersmodi.

Inhoud is aan het laden

Networking Cocktail: Impulse to Clean Power for Transport