Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vroegere overzet in Lissewege gerenoveerd tot pittoresk fiets- en wandelrustpunt Mobiliteit en Openbare Werken

Vroegere overzet in Lissewege gerenoveerd tot pittoresk fiets- en wandelrustpunt

De renovatie van de linkeroever van het Boudewijnkanaal tussen het Verbindingsdok en de Herdersbrug is afgerond. Sluitstuk van dit meerjarenproject is de vroegere overzet in Lissewege. Deze pittoreske plaats waar veel fietsers en wandelaars langskomen, werd omgevormd tot een toeristische trekpleister langs het ‘witte’ dorp Lissewege.

© Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vanhopplinus
© Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vanhopplinus
Het heien van de damplanken langs het Boudewijnkanaal in Lissewege. © Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vanhopplinus

De overzet in Lissewege was een veerpont die van 1899 tot 1986 de beide oevers van het Boudewijnkanaal verbond. De vroegere overzetplaats werd omgebouwd tot een toeristisch platform dat kan dienen als rustpunt voor fietsers of wandelaars. Er werd ook een kleine helling voorzien (een slipway) om met kleine boten de oever te betreden. Vandaag is het jaagpad langs het Boudewijnkanaal opgenomen in het fietsnetwerk. De oude overzet is dus een gekende plaats voor fietsers en wandelaars.

Mix van oude en nieuwe materialen

De door betonrot aangetaste steiger van de overzet werd verwijderd en vervangen door een rustplatform. Daarbij werd gekozen voor een mooie mix van oude en nieuwe materialen. Een deel van het oude staketsel werd behouden, sommige blauwe hardsteenblokken werden hergebruikt en de slipway werd in kasseien aangelegd. Ook de typisch gietijzeren afsluitpaaltjes werden terug in ere hersteld. Om de overzetplaats goed te beschermen tegen de krachten van het water werden damplanken geplaatst. Verder zijn er geen schuine oevers meer. Tot slot werden op meerdere plaatsen in de buurt van de voormalige overzet ladders langs de oever aangebracht zodat mensen veilig uit het water kunnen gehaald worden, mocht dat nodig zijn.

Over de werkzaamheden

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is verantwoordelijk voor het beheer van de oeverwanden langs het Boudewijnkanaal en heeft de voorbije jaren de linkeroever van het Boudewijnkanaal structureel verbeterd. Concreet werd een damplankenwand aangebracht vanaf het Verbindingsdok tot aan de Herdersbrug, goed voor een afstand van zo’n 4,5 kilometer. Daardoor kunnen de golven geen erosie meer aanbrengen aan de oevers. Het gevaar dat de oevers op termijn zouden doorbreken en het fietspad en het lager gelegen achterland schade zouden oplopen, is hiermee geweken.

Deze werkzaamheden zijn gestart in 2013, werden uitgevoerd in vier fasen en kosten in totaal 15,5 miljoen euro. Het Departement MOW heeft de werkzaamheden gefinancierd en opgevolgd. De renovatie van de overzet werd uitgevoerd door de aannemer Herbosch-Kiere. Stad Brugge is eigenaar van de grond aan de overzet.

Over het Boudewijnkanaal

Het Boudewijnkanaal werd gegraven tussen 1896 en 1905 en heette toen het Kanaal Brugge-Zeebrugge. Dit kanaal verbindt in een rechte lijn de binnenhaven ten noorden van het Brugse centrum met de voorhaven in Zeebrugge. In Brugge staat het kanaal via de Ringvaart in verbinding met het Kanaal Gent/Brugge-Oostende. In 1953 werd het 12 kilometer lange kanaal omgedoopt tot Boudewijnkanaal, ter gelegenheid van het bezoek van Koning Boudewijn.