De geïntegreerde visie goederenvervoer is samengesteld uit 3 pijlers:

  • vlotte bereikbaarheid
  • veilig transportsysteem
  • duurzaam goederenvervoer

De visie geeft weer waar het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zich in de toekomst op concentreert op vlak van goederenvervoer.