OCBS 

OCBS is de sectoriële certificatie-instelling belast met het beheer van het BENOR-merk voor betonstaal (staal voor gewapend beton en wapeningsstaal, gelaste wapeningsnetten, tralieliggers), en voorspanstaal. Het OCBS beheert ook de BENOR-certificatie voor de distributie van het staal evenals voor de producten van buig- en vlechtcentrales.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 662,…

PROBETON 

PROBETON is een vereniging zonder winstoogmerk, die statutair tot hoofddoel heeft door certificering en keuringen en medewerking aan de technische specificaties, de kwaliteit van de betonproducten te bevorderen.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 21-001, 100, 104, 105, 21-106, 108, 123, 124, 126, 21-601…

COPRO

COPRO is gespecialiseerd in de wegenbouw en certificeert wegenbouwproducten via de kwaliteitsmerken BENOR, COPRO en ATG.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 800, 801, 802, 803, 806, 812, 813, 819, 828, 829, 832, 847, 858, 861, 863, 867, 868, 869, 880, 881, 883, 884, 885, 888, 895,…

BE-CERT

BE-CERT ontwikkelde een certificeringsdienst (CE-attestering en BENOR-certificering), een auditdienst in de sector van de bouwmaterialen (zoals cement, granulaten, beton, mortel, hulpstoffen, vliegas, bouwkalk, gemalen hoogoven slak, ...) én een controle- en verificatiedienst op het vlak van labo-uitrusting. Het beheer van het BENOR-merk voor cement, beton, hulpstoffen voor beton, granulaten, vliegas voor beton en metselmortels werd hen toevertrouwd.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 411, 459, 603,…

BCCA 

BCCA is de certificatie-instelling die in november 1992 werd opgericht door SECO en het WTCB teneinde de certificeringsactiviteiten van beide over te nemen. BCCA is onder meer sectoraal operator in de sector van de betonherstellingen.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 560, 562, 563, 566, 567, 652, 810, 1001, 1004, 1005, 1006, 1007, 23-002, 23-003,…