Missie

De afdeling Maritieme Toegang staat voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van het investeringsbeleid van het departement MOW. De focus ligt daarbij op de maritieme toegangen en de haveninfrastructuur én op het beheer van de domeingoederen van het Vlaamse Gewest binnen de havens.

Visie

Maritieme Toegang streeft naar een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit en Vlaamse economische poorten, inclusief hun multimodale ontsluitingswegen.

Organogram

De structuur van de afdeling:

Cellen

Locaties