Gedaan met laden. U bevindt zich op: Derde arbeidscircuit (DAC)

Derde arbeidscircuit (DAC)

Het Derde Arbeidscircuit (DAC) ontstond begin jaren ’80 en creëerde tot 30 juni 2012 jobs voor werklozen. Het doel was hen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Sinds 30 juni 2012 worden er geen nieuwe DAC-werknemers meer aangeworven. Zodra alle werknemers uit dienst zijn getreden die voor die datum werden aangeworven, dooft de maatregel volledig uit.

Voorwaarden voor de werkgever

De DAC-werkgever behoort tot 1 van deze categorieën:

 • een feitelijke vereniging
 • een kerkfabriek
 • een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een sociaal, humanitair of cultureel doel
 • een bestuur Polders en Wateringen

Voorwaarden voor de werknemer

De DAC-werknemer

 • werd aangeworven voor 30 juni 2012
 • krijgt ofwel:
  • een uitkering van 6 maanden als volledig werkloze of niet-werkende werkzoekende
  • een leefloon of sociale bijstand
  • een uitkering van 1 dag als volledig werkloze of niet-werkende werkzoekende als hij/zij tot een kansengroep behoort of een knelpuntberoep uitoefent
 • beschikt over bepaalde kwalificaties

Arbeidsvoorwaarden

Een DAC-werknemer

 • heeft een arbeidscontract van onbepaalde duur
 • wordt betaald door het Departement Werk en Sociale Economie op basis van vastgelegde weddeschalen. Sommige werkgevers moeten 5% van de loonkosten zelf betalen
 • behoudt een normaal loon als hij/zij afwezig is door een sollicitatiegesprek bij een ander bedrijf
 • heeft een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen als hij/zij ontslag neemt om over te stappen naar een andere job

Betaaldocumenten voor DAC

Sinds januari 2021 worden geen papieren prestatiestaten meer gebruikt voor het doorgeven van DAC-prestaties. De werkgever vult de prestaties sindsdien in de nieuwe betaaltoepassing in.

Regelgeving

Koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 473 van 28 oktober 1986

U kunt de volledige (gecoördineerde) tekst van deze besluiten terugvinden op de website van de Vlaamse codex(opent in nieuw venster).