Het journaal is een document dat u moet invullen bij internationaal lang transport van paardachtigen (met uitzondering van geregistreerde paarden), runderen, schapen, geiten of varkens.

Dit journaal bestaat uit:

  • de planning van de reis. De planning moet minstens 48 uur voor het vertrek bezorgd worden aan het FAVV ((opent in nieuw venster))

  • het formulier ‘plaats van vertrek’, ingevuld op de plaats van het vertrek door de houder van de dieren. De dierenarts keurt de dieren goed voor vertrek
  • het formulier ‘ plaats van bestemming’, ingevuld op de plaats van bestemming door de houder van de dieren of de officiële dierenarts
  • een verklaring van de vervoerder waar hij de werkelijk afgelegde route noteert
  • het formulier voor de melding van onregelmatigheden

Na het transport bezorgt de vervoerder binnen de maand het volledig ingevulde journaal aan de dienst Dierenwelzijn:

Een kopie moet tot drie jaar na controledatum bewaard worden.