Wat is commercieel transport?

Transport van dieren is per definitie commercieel, behalve als het:

 • geen handelskarakter heeft
 • een handelskarakter heeft, maar gebeurt met een eigen vervoermiddel over een afstand van minder dan 50 km
 • gebeurt voor de bedrijfsvoering, zoals het transport tussen 2 stallen van hetzelfde bedrijf of het transport van de stal naar de weide
 • gebeurt voor 1 enkel fokdier
 • gebeurt naar of van een dierenkliniek
 • gebeurt van of naar een prijskamp waar er geen dieren worden verkocht
 • gebeurt voor het houden van een beperkt aantal dieren als hobby.

Belangrijk: transport van dieren omvat naast het eigenlijke vervoer ook het laden en lossen van de dieren, het stallen van de dieren tijdens tussenstops en de stops zonder uitladen.

Welke types transport zijn er?

Het onderscheid tussen kort en lang transport is belangrijk omdat het andere voorschriften en administratieve verplichtingen met zich meebrengt.

Een commercieel dierentransport is een kort transport als:

 • het gebeurt in het binnenland en minder dan 12 uur duurt
 • of als het de landsgrens overschrijdt en minder dan 8 uur duurt.

Een commercieel dierentransport is een lang transport als:

 • het gebeurt in het binnenland en langer dan 12 uur duurt
 • of als het de landsgrens overschrijdt en langer dan 8 uur duurt.

De tijd die nodig is om te laden en lossen, en om te stallen tijdens tussenstops moet u meerekenen om de duur van het transport te bepalen.

Vergunning en andere documenten

U heeft een vergunning nodig voor elk commercieel transport langer dan 65 km met gewervelde dieren. Afhankelijk van het type transport moeten ook andere documenten in het voertuig aanwezig zijn.

Verplichte documenten bij kort binnenlands of kort grensoverschrijdend transport:

Verplichte documenten bij lang binnenlands transport:

Verplichte documenten bij lang grensoverschrijdend transport:

Beslsissingsboom transport dierenwelzijn

Voorwaarden commercieel transport

De reglementering van het commercieel transport van dieren is vastgelegd in de Europese Verordening (EG) Nr 1/2005.