Gedaan met laden. U bevindt zich op: Transportverordening (EG) 1/2005

Transportverordening (EG) 1/2005

De reglementering van het commercieel transport van dieren is vastgelegd in de Europese Verordening (EG) Nr 1/2005. Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

Geschiktheid van de dieren

Voor u het dier laadt, moet u nagaan of het geschikt is voor transport. Het dier:

 • moet gezond genoeg zijn om de reis te kunnen doorstaan
 • mag geen of zeer weinig negatieve gevolgen ondervinden van het transport
 • moet in zeer goede conditie zijn voor lange transporten of transporten in extreme temperaturen.

De volgende dieren mag u niet vervoeren:

 • dieren die ziek of gewond zijn, zoals
  • dieren die niet in staat zijn om zelfstandig te lopen of zich niet zonder pijn kunnen verplaatsen
  • dieren met ernstige open wonden of een prolaps.
 • herten met een bastgewei
 • drachtige dieren waarvan de draagtijd al meer dan 90% is gevorderd
 • dieren die in de voorafgaande week hebben geworpen
 • pasgeboren dieren waarvan de navel nog niet is geheeld
 • biggen van minder dan 3 weken oud, lammeren van minder dan 1 week oud en kalveren van minder dan 10 dagen oud, tenzij ze over een afstand van minder dan 100 km worden vervoerd.

Voorbeelden van dieren die niet geschikt zijn voor transport

Links: paard dat niet kan steunen.
Rechts: rund met vaginale prolaps.

Transport - rund kan niet steunen

Rund met ontsteking van linkervoorpoot. Het dier kan niet steunen.

Behandeling van de dieren

Tijdens het transport moeten dieren altijd kunnen staan of liggen. Boven het hoofd van de dieren moet er voldoende ruimte zijn zodat ze in hun natuurlijke positie kunnen staan.

Het is verboden om de dieren:

 • te slaan of te schoppen
 • hun poten samen te binden
 • aan te binden aan hoorns, gewei of neusringen
 • te prikken met prikstokken of andere puntige voorwerpen
 • aan de kop, hoorns, oren, poten, vacht of staart voort te trekken of op te tillen.

Elektrische schokken toedienen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Die schokken mogen alleen worden toegediend bij volwassen runderen en varkens die weigeren zich te verplaatsen, en op voorwaarde dat:

 • de dieren ruimte hebben om zich voort te bewegen
 • de schokken maximaal 1 seconde duren en voldoende worden gespreid
 • de schokken alleen op de spieren van de achterpoot worden toegediend.

De elektrische schokken mogen niet herhaaldelijk worden toegediend als de dieren niet reageren op de schokken.

Voorwaarden transportmiddel

Het transportmiddel moet aan een aantal eisen voldoen voor u het mag gebruiken om dieren te vervoeren:

 • De dieren mogen zich niet kunnen verwonden.
 • De dieren mogen niet kunnen ontsnappen of uit het vervoermiddel vallen.
 • De dieren moeten beschermd zijn tegen extreme temperaturen en slechte weersomstandigheden.
 • Er moet voldoende licht en ventilatie zijn, en een antislipvloer.
 • Het vervoermiddel moet gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.
 • Voor jonge dieren moet er voldoende strooisel beschikbaar zijn.

Bij lang transport van landbouwhuisdieren zijn er bijkomende voorwaarden:

 • Alle dieren moeten voldoende strooisel hebben.
 • Het dak moet in een lichte kleur zijn en goed geïsoleerd zijn.
 • De binnentemperatuur moet tussen de 5°C en 30°C blijven.
 • Er moet een mechanisch ventilatiesysteem zijn, en een systeem voor monitoring en registratie van de temperatuur.
 • Er moet een satellietnavigatiesysteem zijn met tracking en tracing. (Dat is niet verplicht voor het vervoer van geregistreerde paarden.)

Minimale oppervlaktes

De beschikbare ruimte voor de dieren moet voldoen aan vastgelegde minima(PDF bestand opent in nieuw venster), op basis van diersoort, leeftijd, gewicht en transportmiddel.

Reis- en rusttijden

Voor runderen, paarden, schapen, geiten, varkens en pluimvee zijn maximale reistijden en minimale rusttijden(PDF bestand opent in nieuw venster) vastgelegd. Daarnaast zijn er regels voor de tussenpozen voor het drenken en voederen.

Belangrijk: laden en lossen is in de reistijd inbegrepen. Ook het verblijf in een verzamelcentrum is in de reistijd inbegrepen, tenzij het langer duurt dan 6 uur en er strooisel en drinkwater is.

Honden en katten mogen tijdens het vervoer niet langer dan 24 uur zonder eten en 8 uur zonder water zitten.

Vervoersdocumenten

Bij elk commercieel transport van dieren moeten de nodige vervoersdocumenten aanwezig zijn met informatie over de:

 • datum en het uur van vertrek
 • plaats van het vertrek en de bestemming
 • verwachte duur van het transport
 • herkomst en de eigenaar van de dieren.