Moet ik op een feestdag in het slachthuis gaan controleren?

Het is niet verplicht om te gaan controleren op een feestdag, maar als het slachthuis waar u aangesteld bent op die dag slacht en u wenst te gaan, dan mag dit wel.

Moet er een controleverslag worden opgemaakt de dag dat we de checklist invullen?

Op de dagen dat u de checklist invult, hoeft u inderdaad niet ook nog eens apart een controleverslag op te maken. Als u nog opmerkingen zou hebben kan u die ook altijd onderaan de checklist noteren.

Is er een weekverslag nodig of mag er dagelijks een kort verslag doorgemaild worden?

Voor ons volstaat één verslag per week. Maar een dagelijks verslag mag ook doorgestuurd als dat makkelijker is.

Wat als er een overtreding vastgesteld wordt maar de drie uren controletijd bijna verstreken zijn?

Als het eens voorvalt dat u een overtreding vaststelt net wanneer u moet vertrekken is het toegelaten dat u iets langer blijft om deze nog af te handelen. U kan dit dan motiveren in uw verslag.

Wat als de aanvoer van de dieren niet tijdens de slachturen plaats vindt? Mag ik controles doen op de aangevoerde dieren vooraleer het slachten begint?

Het is zeker mogelijk om controle te doen op de aanvoer van dieren zodra en waar deze afgeladen worden, ook als dit buiten de slachturen gebeurt, zij het niet systematisch. De toegang tot het slachthuis en de kantoren is evenwel slechts toegestaan een half uur voor de start van de slachtactiviteiten.
Ook de BMO’s van het FAVV starten hun werkzaamheden een half uur voor de slachtactiviteiten en beëindigen die een half uur nadat het laatste dier geslacht is. Het heeft voor de Vlaamse dierenartsen met opdracht geen zin om langer dan een half uur nadat het laatste dier geslacht is, in het slachthuis te blijven. Indien daardoor de drie uren niet gehaald worden, wordt dit gemeld op het verslag.

Moeten de vervoerder en de verantwoordelijke ook geïnformeerd worden als er een informatieformulier wordt opgemaakt?

Het beste is inderdaad om de vervoerder en de verantwoordelijke onmiddellijk te informeren, door hem te laten tekenen of in kopie te zetten van de mail. Dan staat de dienst Dierenwelzijn ook sterker als het tot een PV komt. Maar wij weten ook dat dit in het geval van vervoerders niet altijd makkelijk is. Dus als dit niet altijd lukt hebben we hier zeker begrip voor.

Kan ik als DMO de band stilleggen of andere maatregelen opleggen?

Als DMO kan u advies of aanwijzingen geven over welke acties zouden moeten ondernomen worden, maar als de operator hier niet op ingaat heeft u als DMO niet de bevoegdheid om maatregelen te eisen. In dit geval kan u dit melden via het informatieformulier, waarbij het feit dat de operator de aanwijzingen niet opgevolgd heeft zal meegenomen worden als een verzwarende factor.

Moet er een verplaatsingsdocument aanwezig zijn bij “privé-vervoer” naar het slachthuis?

Als het om niet- of beperkt commercieel vervoer gaat (bv. een veehouder die eigen dieren naar het slachthuis brengt over < 50 km) is artikel 4 van verordening 1/2005 niet van toepassing. Deze personen moeten dus effectief geen verplaatsingsdocument bij hebben.

Waar ligt de grens tussen commercieel en niet-commercieel transport?

Het vervoer van een dier naar een slachthuis is commercieel transport, maar in twee gevallen moet geen vergunning of getuigschrift van vakbekwaamheid voorgelegd kunnen worden:

  • een veehouder die eigen dieren naar het slachthuis brengt over een afstand van minder dan 50 km wordt beschouwd als “beperkt commercieel vervoer” en hierop is de verordening slechts deels van toepassing. Deze veehouder moet geen vergunning of een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben.
  • voor commercieel vervoer over minder dan 65 km is er geen vergunning of getuigschrift van vakbekwaamheid nodig

Praktisch is het meest eenvoudige om te stellen dat bij vervoer over een afstand van minder dan 65 km geen vergunning of getuigschrift van vakbekwaamheid nodig is.

Opgelet ! Het verplaatsingsdocument met de gegevens van de vervoerde dieren en de plaats van vertrek en bestemming is wel vereist voor commercieel vervoer onder de 65 km, maar niet voor de veehouder.

Ik word door een personeelslid van het slachthuis of een vervoerder bedreigd. Ik word lastiggevallen. Wat moet ik doen?

Indien u door een personeelslid van het slachthuis of een vervoerder bedreigd of lastiggevallen wordt raden wij u ten sterkste aan om hier een melding van te maken in het politiekantoor dat verantwoordelijk is voor de zone waarbinnen het slachthuis valt. Zij zullen uw klacht noteren. Meld hierbij ook zeker dat de bedreigingen worden geuit binnen het uitvoeren van uw controlerende opdracht in dienst van de Vlaamse overheid. Breng de dienst Dierenwelzijn op de hoogte van uw ingediende klacht.

Moet een controle uitgevoerd worden bij slechte rij-omstandigheden bv. sneeuwval ?

Als de weersomstandigheden te slecht zijn om naar het slachthuis te rijden hoeft u dit niet te doen. U kan dit dan opgeven als een dag afwezigheid.

Hoe moeten afwezigheden en vervangingen gemeld worden?

Afwezigheden en vervangingen moeten altijd gemeld worden aan het e-mailadres slachthuistoezicht@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Welk BTW-tarief moet ik aanrekenen?

Zowel voor de prestaties als voor de kilometervergoeding geldt het BTW-tarief van 6%.