Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klinisch onderzoek van een in beslag genomen dier Informatie voor dierenartsen

Klinisch onderzoek van een in beslag genomen dier

Inspecteurs van Dierenwelzijn Vlaanderen of de politie kunnen dieren in beslag nemen om dierenwelzijnsredenen. Deze dieren worden meestal aan een asiel toevertrouwd tot er een beslissing over de bestemming is genomen.

In het asiel worden de in beslag genomen dieren onderzocht door een dierenarts. Bepaalde kosten kunnen worden teruggevorderd door het asiel of de dierenarts als aan de voorwaarden is voldaan.

Het asiel vult hiervoor het werkblad ‘Dierenarts’ in de Excel-berekeningstabel voor de terugvordering van de kosten van de inbeslagname in. Dit zijn de kosten voor het dierenartsverslag en bepaalde diergeneeskundige handelingen.

Als de dierenarts kan u enkel de eventueel bijkomende diergeneeskundige handelingen terugvorderen van Dierenwelzijn Vlaanderen. U doet dit via mail.

Voorwaarden