Voorwaarden voor de terugvordering

De procedure voor de aanvraag van deze vergoeding is geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021. Enkel de dieren die inbeslaggenomen werden door de Vlaamse dienst Dierenwelzijn of door de politie op basis van de dierenwelzijnswet komen in aanmerking.

Het dierenasiel kan per afgerond dossier een factuur opmaken met de vergoeding waarop het recht heeft. De factuur moet ingediend worden, samen met de Excel-bijlage via e-invoice(opent in nieuw venster).

De vergoeding kan u aanvragen tot uiterlijk 6 maanden na de bestemmingsbeslissing.

Om een factuur in te dienen via e-invoice, heeft u een inkoopordernummer nodig. Als u voor de eerste keer gebruik maakt van e-invoice, moet u dit nummer aanvragen bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het speciaal mailadres DWZ.facturatie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Berekening van de vergoeding

De vergoeding wordt berekend op basis van de diersoort, het transport en het aantal dagen opvang.

De vergoeding dekt de kosten voor het transport, de opvang en de basisverzorging van de inbeslaggenomen dieren. Eventuele kosten voor administratie of veterinaire ingrepen komen niet in aanmerking.

Het bedrag wordt automatisch berekend na invullen van de berekeningstabel (excel). Deze excel tabel stuurt u mee met de factuur via e-invoice.

Berekeningstabel(opent in nieuw venster)

Hoe vul ik de tabel in?