Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dierenasielen

Dierenasielen

Een dierenasiel geeft onderdak en de nodige zorgen aan dieren die verloren, achtergelaten, verwaarloosd of in beslag genomen zijn. De bedoeling is om een nieuwe thuis voor hen te vinden. Voor de uitbating van een asiel is een erkenning nodig van Dierenwelzijn Vlaanderen.

Een dier adopteren

Wie een dier uit een asiel wil adopteren, kan ook eens kijken op de website www.adopteereendier.be(opent in nieuw venster). Dat is een online databank waarop alle erkende Vlaamse dierenasielen informatie kunnen plaatsen over de dieren die bij hen verblijven.

Werking

  • Bij een verloren gelopen hond of kat controleert het asiel of het dier geïdentificeerd en geregistreerd staat. Alle nodige maatregelen worden genomen om de verantwoordelijke van het dier op te sporen. Als die niet gevonden wordt, dan mag een hond/kat na 15 dagen voor adoptie worden aangeboden.
  • Bij afstand van een dier controleert het asiel of de persoon die het dier aanbiedt wel degelijk de verantwoordelijke is. Er wordt een afstandsverklaring opgemaakt en de nodige documenten, zoals paspoort en vaccinatieboekje, worden afgegeven.
  • Een dier dat in beslag is genomen blijft in het asiel tot de dienst Dierenwelzijn een bestemming geeft.

Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen (reptielen, roofdieren, fretten,…) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten.

Asielen mogen geen dieren te koop aanbieden, kweken of uit het buitenland halen.

Identificatie en registratie

Een hond of kat zonder identificatie of registratie, krijgt een chip en/of wordt geregistreerd door de contractdierenarts. Bij een verloren gelopen dier zijn de kosten voor de eigenaar. Katten worden geregistreerd en gecastreerd vóór ze voor adoptie worden aangeboden.

Gastgezinnen

Het asiel kan een overeenkomst sluiten met gastgezinnen. Een gastgezin vangt de dieren op een andere plaats op dan het dierenasiel zelf en kan ze ter adoptie aanbieden in naam van het dierenasiel. Het gastgezin is een onderdeel van het dierenasiel en is voor het grootste deel onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het dierenasiel.

Het asiel moet beschikken over een goed uitgewerkt protocol voor de selectie van gastgezinnen en kan dit steeds voorleggen aan de dienst Dierenwelzijn.

Erkenning noodzakelijk

Voor de uitbating van een asiel is een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn. Om een erkenning te krijgen moet u voldoen aan verschillende voorwaarden rond infrastructuur, verzorging, voeding, personeelsleden, administratie en de opleidingsvoorwaarde.

Subsidies en ondersteuning

Dierenasielen kunnen gratis gebruik maken van het beheerprogramma Animal Shelter.

Dierenasielen die Animal Shelter gebruiken, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse subsidie.

Een asiel dat dieren opvangt die omwille van dierenwelzijn inbeslaggenomen zijn, kan hiervoor een vergoeding vragen.

Instructies bij een parvo uitbraak

Bij een parvo uitbraak is het cruciaal om snel en correct te handelen in overleg met je contractdierenarts.