Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dierentuinencommissie Werking en beleid

Dierentuinencommissie

Taken

De Vlaamse Dierentuinencommissie

 • adviseert de minister of de dienst Dierenwelzijn over bv. aanvragen van particulieren voor de positieflijst en aanvragen van dierentuinen voor het houden van dieren waarvoor nog geen normen werden vastgelegd in de wetgeving
 • doet op eigen initiatief voorstellen aan de minister of de dienst

Werking

De organisatie en werking is beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2017. Om bepaalde thema’s nader te onderzoeken, kan de commissie werkgroepen oprichten.

Samenstelling

De dierentuinencommissie bestaat uit 10 leden. Zij werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid in het welzijn, de educatie, de ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren.

 • Marie Bournonville
 • Tim Bouts
 • Tom Hellebuyck
 • Philippe Jouk
 • Tjerk ter Meulen
 • Melissa Nollet
 • Jeroen Stevens
 • Frederik Thoelen
 • Erik Van der Straeten
 • Hilde Vervaecke

Voorzitter: Hilde Vervaecke

Missie en visie

Missie

De Vlaamse Dierentuinencommissie is een team van deskundigen die zorgvuldig zijn geselecteerd vanwege hun expertise op het gebied van dierenwelzijn, educatie, ethiek, foktechnieken, biologie en het behoud van exotische diersoorten en/of diersoorten die door particulieren gehouden worden en niet op een positieve lijst staan.

De Vlaamse Dierentuinencommissie geeft advies

De commissie geeft advies aan de minister en de afdeling Dierenwelzijn inzake het beleid en met betrekking tot concrete dossiers. Onder haar adviestaken vallen onder andere de minimumnormen voor het houden van verschillende soorten in dierentuinen en ook de beoordeling van aanvraagdossiers van particulieren voor het houden van diersoorten die niet op een positieve lijst staan. De commissie verstrekt adviezen zowel op eigen initiatief als op vraag van de minister of afdeling.

Visie

Met het advies dat ze uitbrengt, streeft de Vlaamse Dierentuinencommissie naar het maximaal beschermen van het welzijn van exotische diersoorten en/of diersoorten die gehouden worden door particulieren en niet op een positieve lijst staan. Het uitgangspunt ligt in lijn met de huidige welzijnsdefinitie: het streven naar dieren die zich affectief goed voelen waarbij er wordt gestreefd naar een voldoende positieve balans over de tijd, met oog voor een goed biologisch functioneren, het uiten van natuurlijk gedrag en met respect voor hun intrinsieke waarde. De commissie zet zich in voor voortdurende vooruitgang en handhaaft wetenschappelijke integriteit, waarbij ze tegelijkertijd realistisch blijft in haar benadering.