Taken

De Vlaamse Dierentuinencommissie

 • adviseert de minister of de dienst Dierenwelzijn over bv. aanvragen van particulieren voor de positieflijst en aanvragen van dierentuinen voor het houden van dieren waarvoor nog geen normen werden vastgelegd in de wetgeving
 • doet op eigen initiatief voorstellen aan de minister of de dienst

Werking

De organisatie en werking is beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2017. Om bepaalde thema’s nader te onderzoeken, kan de commissie werkgroepen oprichten.

Samenstelling

De dierentuinencommissie bestaat uit 10 leden. Zij werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid in het welzijn, de educatie, de ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren.

 • Marie Bournonville
 • Tim Bouts
 • Peter Coutteel
 • Tom Hellebuyck
 • Philippe Jouk
 • Theo Martens
 • Jeroen Stevens
 • Frederik Thoelen
 • Erik Van der Straeten
 • Hilde Vervaecke

Voorzitter: Hilde Vervaecke

Wetgeving

Wet van 14.08.1986 over de bescherming en het welzijn van dieren
Besluit Vlaamse Regering - 8.06.2019 Erkenning dierentuinen
Ministerieel Besluit 14.04.2017 Samenstelling Vlaamse Dierentuinencommissie.pdf (34 kB)