Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het nut van, en de alternatieven voor, de ophokplicht voor pluimvee om de kans op besmetting en verspreiding van vogelgriep in Vlaanderen te reduceren. Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Het nut van, en de alternatieven voor, de ophokplicht voor pluimvee om de kans op besmetting en verspreiding van vogelgriep in Vlaanderen te reduceren.

Problematiek 

Vogelgriep is een besmettelijke virale aandoening die vrijwel alle pluimveesoorten treft en regelmatig terug te vinden is in Vlaanderen. De dieren kunnen besmet worden door zowel directe (speeksel en respiratoir) als indirecte contacten (o.a. uitwerpselen, materiaal, grond). Wilde vogels en trekvogels worden hierbij gezien als een belangrijke oorsprong van het virus. Deze ziekte heeft zowel nadelige gevolgen op het dierenwelzijn als productieverliezen door sterfte.
De ophokplicht wordt als maatregel door het FAVV opgelegd om zo de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Deze maatregel kan bestaan uit het binnen houden van de dieren in de stal of de vrije uitloop met netten af te schermen. Er zijn echter nog hiaten in kennis over het nut en de haalbaarheid van de ophokplicht en de attitude van zowel de professionele Vlaamse leghennenhouders als particulieren/hobbyisten. 

Doelstelling 

  • Een literatuurstudie over het nut van, en de alternatieven voor, de ophokplicht voor pluimvee om de kans op besmetting en verspreiding van vogelgriep in Vlaanderen te reduceren.
  • Een bevraging van professionele Vlaamse leghennenhouders over het Vlaamse beleid ter bescherming tegen vogelgriep, inclusief de gevolgen voor dierenwelzijn.
  • Een bevraging van particuliere houders van pluimvee over de naleving, attitude en suggesties over de maatregelen tegen vogelgriep
  • Een bevraging in een aantal andere landen over maatregelen die zij nemen en hun effecten tegen vogelgriep


Uitvoerder(s)

ILVO

Startdatum 

Midden juni - eind september 2021

Looptijd