Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kattenmanagementsysteem voor Vlaamse steden en gemeenten Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Kattenmanagementsysteem voor Vlaamse steden en gemeenten

Problematiek

Vele Vlaamse steden en gemeenten worden geconfronteerd met zwerfkatten. In hun beleid voorzien ze een budget voor het vangen van de katten, om ze vervolgens te steriliseren en terug te plaatsen, voor adoptie aan te bieden of te euthanaseren. Daarnaast voorziet een aantal steden en gemeenten subsidies voor de sterilisatie van huiskatten om de instroom van zwerfkatten te verminderen.

Steden en gemeenten vragen zich af hoe zij de beschikbare budgetten best inzetten in deze problematiek, rekening houdend met verschillende aspecten zoals welzijn van de katten, overlast en kosten, en welke methode het meest geschikt is voor hun situatie.

Lokale overheden hebben nood aan een globaal kattenmanagementplan om te beslissen in welke acties zij het best investeren, en welke methode het meest geschikt is in hun stad/gemeente.

Doelstelling

In 2013 ontwikkelde een Italiaans onderzoeksteam een populatiemodel voor zwerfhonden. Dit model voorspelt het effect van management op verschillende subpopulaties van honden over een 10-jarige periode. Overheden kunnen hiermee de impact van verschillende managementscenario’s op het aantal dieren, welzijn, overlast en kosten berekenen.

Het doel van dit onderzoek is om het bestaande model gebruiksklaar te maken voor het management van katten in Vlaamse steden en gemeenten:

  • een beoordeling van het welzijn van katten in asielen, op straat, en bij gezinnen
  • inzicht in het effect van verschillende managementscenario’s (bijvoorbeeld vermindering van instroom van katten, meer katten afvangen, meer adopties, meer euthanaseren, meer terugplaatsen,….) op het aantal katten, het welzijn van de katten, de veroorzaakte overlast en de gerelateerde kosten.

Met het Vlaamse kattenmodel en een handleiding kunnen lokale overheden zelf het model toepassen op de subpopulaties katten in hun stad of gemeente.

Uitvoerders

Universiteit Gent, Odisee, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Startdatum

1 augustus 2017

Looptijd

15 maanden