Gedaan met laden. U bevindt zich op: FLEPOS blikt terug op succesvol 2023 en vernieuwt infrastructuur in 2024 Digitaal Vlaanderen

FLEPOS blikt terug op succesvol 2023 en vernieuwt infrastructuur in 2024

Nieuwsbericht
20 februari 2024

De Centimeternauwkeurige Positiebepaling FLEPOS maakt het mogelijk om overal in Vlaanderen via satellietsignalen een positie nauwkeurig te bepalen. 2023 was een druk jaar voor FLEPOS, met een stijging in het gebruik van Real-Time Kinematic (RTK) en een groeiend aantal abonnementen. Het belang van FLEPOS groeit gestaag in diverse sectoren. In 2024 investeert FLEPOS in de vernieuwing van haar infrastructuur.

Stijgend gebruik in 2023

Het jaar 2023 markeerde opnieuw een stijging van 15-20% in het gebruik van FLEPOS’ Real-Time Kinematic (RTK) in diverse toepassingsdomeinen in Vlaanderen. RTK is een geavanceerde satellietnavigatietechnologie die FLEPOS inzet zodat de gebruiker nauwkeurige positie-informatie kan verkrijgen.

Het aantal FLEPOS-abonnementen groeide ook, van 9.728 registraties in het begin van het jaar tot 11.720 tegen eind 2023. Met een piek van 1.622 simultane gebruikers in de lente, vertrouwen meer dan 4.000 organisaties op FLEPOS.

Opvallend: FLEPOS werd duidelijk meer ingezet binnen de nutssector voor leidingregistratie en bij het nauwkeurig aansturen van drones voor monitoring- en survey-activiteiten. Daarnaast blijft FLEPOS van belang voor duurzaam klimaatbeleid, met name in precisielandbouw, waar het heeft bijgedragen aan het verminderen van pesticiden, bodemverdichting, brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Daarnaast blijven ook innovatieve toepassingen zoals semi-autonome voertuigen en smart city toepassingen gebruik maken van FLEPOS. Dankzij continue inspanningen van het FLEPOS-team, samen met externe dienstverleners en partners, bleef de dienstverlening kwalitatief hoogstaand zonder noemenswaardige incidenten.

Versteviging van infrastructuur in 2024

In 2024 investeert FLEPOS in de vernieuwing van haar infrastructuur. Oude worden gefaseerd vervangen door nieuwe die beter bestand zijn tegen storingen. Zo zullen alle GNSS-ontvangers binnen het FLEPOS-netwerk 4 satellietconstellaties kunnen ontvangen.

Om de GNSS-diensten efficiënter en veiliger aan te bieden, staat ook een migratie naar een private cloud met SaaS-dienstverlening op de planning.

Dit jaar naderen we bovendien een piek in de zonnecyclus, wat een periode van verhoogde zonneactiviteit betekent. Hevige zonnestormen kunnen het GNSS-signaal ernstig verstoren. Het FLEPOS-team monitort daarom de evolutie van de nauwkeurigheden met een extern monitoringstation.

Duurzame samenwerking en toekomstige ontwikkelingen

Het GNSS-landschap is constant in beweging, en het FLEPOS-team werkt continu aan verbeteringen. Samen met externe dienstverleners, stakeholders en partners zorgt Digitaal Vlaanderen als 1 team voor een duurzame en kwaliteitsvolle RTK-dienstverlening.