Trefdag Vlaanderen Digitaal 2024: verantwoord digitaliseren

Digitalisering zit in het hart van onze samenleving, onze bedrijven en onze overheden. Door de evoluties van onder meer artificiële intelligentie zien we een nooit geziene versnelling hoe technologie onze levens en de maatschappij verandert, en potentieel kan verbeteren. Op voorwaarde dat we die technologie op een doordachte en verantwoorde manier inzetten. Het is tijd om het digitale menselijker te maken.

De Trefdag Vlaanderen Digitaal 2024 kijkt naar duurzame, betrouwbare en inclusieve technologie. Hoe kunnen we de samenleving en de overheid van morgen zo ontwerpen dat we de levens van Vlamingen en de samenleving blijven verbeteren. Met betere dienstverlening, met vooruitziend beleid, met onze slimme steden, met minder afhankelijkheden, …

Connecting the dots, voor een verantwoorde digitale transformatie. Daar gaat de Trefdag 2024 over. Samen maken we het verschil.

  1. Hoe zal AI de samenleving veranderen?
  2. Meer samenwerken voor meer digitale veiligheid
  3. Mensgericht digitaliseren, een kwestie van verantwoordelijkheid
  4. Een slimme stad zet de burger centraal

Track 1. Hoe AI de samenleving zal veranderen

De mogelijkheden van artificiële intelligentie zijn fenomenaal. De Trefdag 2024 legt de focus op AI voor de samenleving. Hoe kunnen we de samenleving beter maken met AI-technologie? Hoe doen we dit op een verantwoorde, veilige en mensgerichte manier?

We tonen wat er mogelijk is en wordt, en hoe je de mens centraal kunt zetten in het proces. We wisselen ideeën uit en zoeken samenwerking. We voeren het debat over hoe we AI op een veilige en betrouwbare manier kunnen inzetten.

Track 2. Meer samenwerken voor meer digitale veiligheid

Digitale tools en toepassingen vormen het zenuwstelsel van de overheid én van de samenleving. En dat moet beter beschermd worden. De Trefdag 2024 voert de discussie hoe we moeten gaan samenwerken voor meer digitale veiligheid. Hoe kunnen we onze digitale infrastructuur beter beschermen met een gezamenlijke aanpak? Hoe zorgen we er tegelijk voor dat Vlaanderen niet te afhankelijk wordt van een bepaalde technologie, leverancier of land?

We voeren het debat over wat we als Vlaanderen zelf in handen moeten houden, waar we moeten samenwerken en hoe onze digitale veiligheid ook in het AI-tijdperk van morgen kunnen waarborgen. Een goede en doordachte strategie rond deze topics is cruciaal voor organisaties die matuur met digitalisering omgaan.

Track 3. Mensgericht digitaliseren, een kwestie van verantwoordelijkheid

Niet iedereen springt even snel op de technologische sneltrein. De kloof tussen digitaal kunnen en willen, is groeiende en daar dragen we allemaal een verantwoordelijkheid. Op de Trefdag 2024 kijken we hoe we beter en mensgericht kunnen digitaliseren.

Hoe zorgen we ervoor dat we de technologische evoluties onder de controle houden van elke burger? We kijken naar goede praktijken om niemand uit te sluiten. We zoeken naar wat het betekent om verantwoord te digitaliseren.

Track 4. Een slimme stad zet de burger centraal

Een slimme stad gebruikt technologie en data om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren, én tegelijk de stedelijke uitdagingen aan te pakken. Denk aan een meer duurzame, leefbare en inclusieve regio. Maar technologie helpt ons ook bij de waterhuishouding of het op punt zetten van de mobiliteitstromen. Technieken als de “digital twin” maken van een slimme stad ook een vooruitziende stad, en zorgen ervoor dat de burger écht centraal wordt gezet bij grote veranderingen. Bij een slimme stad is het niet enkel de technologie die slim is, maar vooral de burgers en het beleid.

Duurzaamheid is daarbij een belangrijke doelstelling. Technologie moet duurzaam omspringen met energie én met onze data.