Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Trefdag Vlaanderen Digitaal

Privacyverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Digitaal Vlaanderen
Havenlaan 88, 1000 Brussel
KBO nummer: 0316.380.841
Telefoonnummer: 09 276 15 00
E-mailadres: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Functionaris voor gegevensbescherming: privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Digitaal Vlaanderen organiseert op 24 oktober 2024 de Trefdag Vlaanderen Digitaal 2024. Voor de organisatie hiervan zal Digitaal Vlaanderen bepaalde persoonsgegevens verwerken van diegenen die zich hiervoor hebben ingeschreven, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. In deze privacyverklaring wordt de wijze waarop Digitaal Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, nader toegelicht.

Voor eventuele bijkomende informatie en vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Welke gegevens verwerken we?

Inschrijvingsgegevens

Uw contactgegevens (naam en e-mailadres) worden gebruikt om uw inschrijving af te handelen, u te contacteren en te informeren over de Trefdag Vlaanderen Digitaal en om uw toegangsticket en toegangsbadge aan te maken en te bezorgen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en u kunt zich niet inschrijven zonder deze op te geven. Daarnaast kunt u vrijblijvend ook de naam van de organisatie waar u werkt, uw functietitel, de sector waarin u werkt en uw profiel opgeven bij inschrijving. Op uw badge (incl. QR-code) zal uw naam, organisatie en indien beschikbaar uw functietitel vermeld worden. De verwerking van de bijkomende gegevens berust op uw toestemming. Deze optionele gegevens zullen geaggregeerd worden en aangewend worden voor statistische doeleinden.

Deze gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard door Digitaal Vlaanderen.

QR-code

Op elke toegangsbadge zal ook een QR-code staan die fungeert als digitaal naamkaartje. Tijdens uw bezoek aan de Trefdag Vlaanderen Digitaal kan een standhouder of andere bezoeker, mits uw toestemming, de QR-code op uw badge scannen. Uw naam, organisatie, e-mailadres en functietitel (indien beschikbaar) worden vervolgens ter beschikking gesteld van de standhouder of andere bezoeker.

Meer informatie met betrekking tot de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de standhouders kunt u bij deze standhouders verkrijgen.

Aanwezigheidsattest

Indien u dit wenst, kunt u voor uw aanwezigheid op de Trefdag Vlaanderen Digitaal als landmeter-expert een aanwezigheidsattest verkrijgen. Hiervoor dient u bij uw inschrijving aan te duiden dat u een aanwezigheidsattest wenst te verkrijgen en uw LAN-nummer te vermelden. Indien u geen LAN-nummer doorgeeft, kan Digitaal Vlaanderen geen aanwezigheidsattest aanmaken. Uw aanwezigheidsattest zal bij het bij het verlaten van de zaal (na uitscannen) automatisch opgemaakt en verstuurd worden naar het opgegeven e-mailadres.

Welke gegevens delen wij?

Digitaal Vlaanderen deelt uw noodzakelijke registratiegegevens met onze verwerker checkpointA. Dit bedrijf organiseert de toegang tot de Trefdag Vlaanderen Digitaal. Hiervoor wordt een verwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Digitaal Vlaanderen en checkpointA.

Digitaal Vlaanderen deelt uw persoonsgegevens met standhouders indien deze de QR-code op uw toegangsbadge met uw toestemming hebben gescand.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door Digitaal Vlaanderen, kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen. Dit kan per e-mail naar privacy.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Gelieve bij uw verzoek een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te voegen, zodat u kan worden geïdentificeerd.

Waar kunt u klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u steeds de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen (privacy.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) hierover aanschrijven. U heeft ook steeds het recht om klacht neer de leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit(opent in nieuw venster).

Daarnaast kunt u terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.