Gedaan met laden. U bevindt zich op: 20 jaar FLEPOS, 7 trends in positiebepaling Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

20 jaar FLEPOS, 7 trends in positiebepaling

Nieuwsbericht
24 januari 2023

Na 20 jaar evolueert FLEPOS (Centimeternauwkeurige Positiebepaling) sneller dan ooit. Een aantal trends zetten hierbij de toon. Zij zullen in de komende jaren bepalend zijn voor de richting waarin de markt en dus ook FLEPOS verder evolueren. We noteerden 7 trends en zetten ze even voor u op een rij.

België kent 3 regionale netwerken. Deze werken vandaag vooral informeel samen. De vraag om de samenwerking te formaliseren groeit. “Het overleg formaliseren kan ons helpen om een beter zicht te krijgen op hindernissen en opportuniteiten en op wat ons in de toekomst te wachten staat” aldus Luc Depredomme, productgroep manager FLEPOS bij Digitaal Vlaanderen.

“De aanleg en het onderhoud van offshore windmolenparken zorgt voor een aantal uitdagingen die voorheen onbestaand waren” aldus Barbara Vandendriessche, product owner Centimeternauwkeurige Positiebepaling (FLEPOS). “Binnen de maritieme wereld zorgen peilingen voor baggerwerken en het onderhoud van windmolenparken voor een toenemende vraag naar nauwkeurige GNSS-metingen. FLEPOS wordt gebruikt door zowel kleine waterdrones als door grote oceaanschepen”.

Onder de gebruikers van FLEPOS bevinden zich ook aanbieders van nutsvoorzieningen. Een opmerkelijke evolutie is dat nieuwe leidingen vandaag ‘digitaal’, met RTK-GNSS (Real-time kinematic), worden opgemeten terwijl de leidingen nog blootliggen, dus. Eén en ander leidt tot een zeer nauwkeurige positiebepaling en tot de perfecte traceerbaarheid van de diepte. Dat dit ongevallen kan voorkomen, hoeft niet gezegd. Bij netbeheerders zien we een sterk stijgend gebruik voor werfopvolging en netbeheer.

Waar RTK-GNSS in het begin gebruikt werd om globale akkertaken uit te voeren, wordt nu verder verfijnd naar nagenoeg individuele gewascontrole en bewerking. Dit kan dankzij ondersteunende technieken van AI, drones en specifieke sensoren die hiervoor de locatiebepaling RTK-GNSS (Real-time kinematic) gebruiken. Nu al ontwikkelen verschillende leveranciers en onderzoeksinstellingen semi-autonome landbouwmachines die het repetitieve werk kunnen verlichten. Efficiëntere rijpaden betekent ook minder brandstofverbruik, minder CO2 uitstoot, preciezere bemesting en minder bodemcompactie. Daarnaast is mechanische onkruidbestrijding (in de biolandbouw) een ecologisch duurzame verbetering.

Bij grote infrastructuurwerken biedt het werken met 3D-kraansturing op basis van RTK-GNSS veel voordelen: nauwkeuriger grondverzet, minder uitzetwerk, betere planning en opvolging van de werf,… Bovendien betekent dit, net als in de landbouw, minder brandstofverbruik en minder CO2 uitstoot. Dit betekent ook dat de machinebestuurder deels de taak van de landmeter op zich neemt. Dit vraagt de nodige ondersteuning van de toestelleverancier.

Naast de klassieke regionale netwerken met RTK-technologie zien we de opmars van nieuwe wereld dekkende locatietechnologieën. Deze zullen het mogelijk maken om tot op enkele dm nauwkeurig te localiseren met de smartphone, wagen of wearables. Met massaproducten, dus. Dit zal ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden creëren voor toepassingen in de zorg, smart cities, logistiek, transport, mobiliteit etc. We denken hierbij aan private aanbieders van Precise Point Positioning en de Galileo High Accuracy Service.

GNSS-signalen zijn vrij zwakke signalen die een lange afstand moeten overbruggen tot de aarde en de eindgebruiker. Hierbij kunnen die signalen onderweg verstoord worden door natuurlijke en menselijke storingsbronnen. Onder de natuurlijke storingsbronnen zien we in de komende jaren een stijging van de ionosferische activiteit door de zonnecyclus. Ook hevige regenbuien en stormen kunnen de nauwkeurigheid van de GNSS-signalen verstoren. Daarnaast komen vanuit de militaire toepassingen ook man-made storingsbronnen opduiken zoals jamming en spoofing. Zo worden illegale jammers gebruikt om o.a. de registratie van rekeningrijden bij vrachtwagens te ontwijken, maar ook RTK-GNSS gebruikers in de onmiddellijke omgeving kunnen hiervan last ondervinden. Bij spoofing worden de signalen vervormd en worden verkeerde coördinaten doorgegeven.

Om de GNSS-signalen te vrijwaren van man-made storingen worden specifieke technieken ontwikkeld: OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) van Galileo en specifieke firmware voor opsporing en mitigatie in GNSS-ontvangers.

Het RTK-gebruik van FLEPOS zagen we in 2022 in alle toepassingsdomeinen toenemen met zo’n 20%. Begin 2022 hadden we 8078 registraties van FLEPOS-abonnementen en eind 2023 tikten we af op 9728. Gemiddeld connecteren dagelijks zo’n 1600 unieke gebruikers op FLEPOS. Het aantal gebruikersuren steeg van 1,7 miljoen in 2021 naar 2 miljoen in 2022. De correctiedata worden iedere seconde in real-time doorgestuurd naar de gebruiker. Omgerekend zijn dat zo’n 7,2 miljard doorgestuurde correcties. En deze trend zal zich onmiskenbaar verder zetten in 2023. Samen met onze externe dienstenleverancier en partners zorgen en bewaken we een kwaliteitsvolle FLEPOS-dienstverlening.

Ter informatie

GNSS staat voor Global Navigation Satellite System, waaronder het Amerikaanse GPS, het Russische Glonass, het Chinese Beidou en het Europese Galileo systeem.

Klik hier voor meer info over FLEPOS