Zonder DataPublicatie geen hergebruik van open data

DataPublicatie-diensten van Digitaal Vlaanderen doen precies wat ze zeggen: data en datasets publiceren. De rioolinventaris, bijvoorbeeld, wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (kort VMM) samengesteld aan de hand van data die worden aangeleverd door rioolbeheerders. Katleen Miserez, GDI Coördinator VMM: “Sommige rioleringen zijn al heel oud. Dankzij de nieuwe inventaris zijn ze nu precies zo beschikbaar als ze opgemeten werden op het terrein. De inventaris is niet alleen compleet, hij geeft ook aan hoe kritisch een bepaalde leiding is. Een riool die onder een snelweg loopt is kritischer dan een onder een doodlopende straat. Inspecties gebeuren daarom eerst op de meest kritische riooltrajecten. De rioolinventaris is van belang voor alle stakeholders: gemeenten, beheerders, de VMM zelf en ook bedrijven. Het is dus belangrijk dat ze de inventaris gemakkelijk vinden. Daarom kloppen we aan bij de DataPublicatie-diensten van Digitaal Vlaanderen.”

Van data tot product

Dirk De Baere, verantwoordelijk voor de DataPublicatie-diensten bij Digitaal Vlaanderen legt uit hoe ze tewerk gaan: “Data publiceren is het sluitstuk van het werk dat onze klant, in casu VMM, heeft verricht. De data en de datasets moeten nu op een gebruiksvriendelijke manier bij de gebruiker terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld een kaartje zijn op Geopunt, maar ook via geografische webdiensten. Voor we publiceren moeten we alle aangeleverde data controleren en soms nog transformeren zodat ze aan de vereiste standaarden voldoen. Denk daarbij aan INSPIRE. Eigenlijk levert onze klant data aan, en wij maken daar een product van.”

Het team van DataPublicatie-diensten ondersteunt zowel de klant als de gebruiker van de distributiekanalen waarop de data gepubliceerd worden. Als de data niet actueel zijn, en een gebruiker meldt dat, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. “We zijn een beetje een ‘agent’, een schakel tussen leverancier en gebruiker,” concludeert Dirk De Baere.

Open data

Publicatie houdt in dat data ‘publiek’ ter beschikking wordt gesteld. DataPublicatie-diensten publiceren dus altijd open data of data die minstens door iedereen geconsulteerd mogen worden. Hergebruik is daar onlosmakelijk mee verbonden. De afnemers zijn vandaag in hoofdzaak overheden en overheidsdiensten. Iedereen die interesse heeft, kan die data raadplegen. Op dit moment zijn er een 40-tal klanten actief bij de DataPublicatie-diensten. Daaronder VMM en ook andere agentschappen, departementen en gemeenten. Allemaal overheden, dus.

Voor het ontsluiten van de data werkt VMM dus samen met Digitaal Vlaanderen. “Wij hebben niet de expertise om dat zelf te doen en we weten dat Digitaal Vlaanderen kwaliteit levert. Zij passen bijvoorbeeld ook de metadata aan. Bovendien bekijken zij de zaken met de frisse blik van de buitenstaander”, zo vertelt Katleen Miserez.

“De mensen van DataPublicatie-diensten leverden een belangrijke meerwaarde voor de Rioolinventaris. Ze zorgden voor de harmonisering van de INSPIRE dataspecificaties - dat is een Europese standaard voor ruimtelijke data. Daarnaast maakten ze de attribuutnamen begrijpelijk voor wie de inventaris consulteert. Dat gaat dan over kenmerken zoals welk water door de leiding passeert, of het om een gravitatieleiding gaat, en dergelijke meer. Wij gebruiken bijvoorbeeld PMP (pomp) en RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Zonder interventie zou dit helemaal niet duidelijk zijn”, besluit Katleen Miserez.

Meer informatie over de DataPublicatie-diensten.(opent in nieuw venster)

Meer informatie over Rioolinventaris Vlaanderen:

De Rioolinventaris Vlaanderen vervangt de Rioleringsdatabank.