Gedaan met laden. U bevindt zich op: “Digitaal Ondertekenen” vervangt “Handtekenmap” en kondigt nieuwe functionaliteiten aan Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

“Digitaal Ondertekenen” vervangt “Handtekenmap” en kondigt nieuwe functionaliteiten aan

Nieuwsbericht
22 augustus 2023

Begin juli startte Digitaal Vlaanderen, samen met de ICT-leveranciers, de migratie van de oude Handtekenmap naar het nieuwe Digitaal Ondertekenen. Voor de 20.000 gebruikers in de Vlaamse en lokale overheden markeert dit een belangrijke stap in het digitaliseringstraject van de Vlaamse administratie. Digitaal Ondertekenen introduceert meteen ook een aantal interessante nieuwe mogelijkheden.

Meer dan 20.000 gebruikers schakelen om

Voor meer dan 20.000 medewerkers, kabinetsmedewerkers, ministers, burgemeesters en leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid en Lokale besturen is digitaal ondertekenen dagelijkse kost. Eenvoud en veiligheid zijn daarbij van primordiaal belang. Daarnaast is ook flexibiliteit in toenemende mate een vereiste om de documentenflow efficiënt af te handelen. Toch vormden vooral technische verbeteringen en de introductie van organisatiezegels de belangrijkste aanleiding voor de vernieuwing. Het nieuwe “Digitaal Ondertekenen” behoudt de eenvoud van het oude systeem en voegt er een aantal nieuwe functionaliteiten aan toe.

Vlotte overgang voor de gebruikers

Om de overgang van oud naar nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt het nieuwe systeem op dezelfde manier als het oude. De twee systemen lopen gedurende overgangsperiode simultaan, zodat bestaande handtekenflows kunnen worden afgewerkt. Nieuwe handtekenflows kunnen vanaf eind augustus alleen nog opgezet worden in het nieuwe Digitaal Ondertekenen. Naar verwachting zullen alle aanpassingen tegen eind september afgerond zijn en kan het oude systeem dan definitief worden afgezet.

Geleidelijk meer nieuwe functionaliteiten

Tegelijk met het afzetten van het oude systeem zullen in het nieuwe systeem extra functionaliteiten geactiveerd worden. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn om te handtekenen via een mobiele telefoon of een tablet. Omdat er op mobiele toestellen geen eID-lezer gekoppeld kan worden, zal het ook mogelijk zijn om via ITSME of zegels te ondertekenen. Ook organisatiezegels zullen dan tot de mogelijkheden behoren.

Drie kwalificatieniveaus voor elektronische handtekeningen in Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen biedt drie niveaus van ondertekenen aan. Ondertekenen met een handtekening of zegel dat “gekwalificeerd” is, wordt als volledig gelijkgesteld beschouwd aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid wordt door het achterliggende systeem geverifieerd en gekwalificeerd.

Een “geavanceerde” handtekening/zegel is niet bij wet gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening maar in principe zeer veilig. Het is gebaseerd op o.a. een versleuteld certificaat dat verbonden is met de ondertekenaar.

De “gewone” elektronische handtekeningen of zegels zijn niet gebaseerd op een certificaat verbonden aan de ondertekenaar en zijn dus minder betrouwbaar. Voor deze zegels is geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Meer informatie?

Gebruikers worden via e-mail op de hoogte gehouden.

Consulteer de website van Digitaal Vlaanderen voor informatie over Digitaal Ondertekenen.

Voor meer informatie over de elektronisch handtekening kunt u terecht op de website “De elektronische handtekening”.

Wil u meer weten over het migratieproject, neem dan een kijkje op de Gebruikerspagina van Digitaal Ondertekenen(opent in nieuw venster).