Op donderdag 10 maart ondertekende Vlaams Minister-president Jan Jambon samen met Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen, het charter voor e-inclusie. Steeds meer organisaties, overheden en bedrijven sluiten zich aan bij het charter om van digitale inclusie een prioriteit te maken. Op het moment dat digitalisering alomtegenwoordig is in de samenleving engageren de ondertekenaars van het charter zich om digitale inclusie te bevorderen en zo ongelijkheid onder burgers te verminderen.

Digitale inclusie en toegankelijkheid zijn voor Digitaal Vlaanderen sleutelcompetenties. Met oplossingen zoals Mijn Burgerprofiel, Webplatform en het Webplatform Design System helpen we andere overheden om toegankelijke en inclusieve dienstverlening op te zetten. Met het contactcenter 1700 kunnen overheden hun gebruikers bijkomend begeleiden via telefoon, chat en mail. En met producten zoals Automatisch Advies helpen we dienstverlening te automatiseren. De meest inclusieve dienstverlening is een automatische dienstverlening.

Daarnaast nemen we als agentschap actief deel aan kennisdelingssessies en overlegmomenten met partners en andere overheden. Digitaal Vlaanderen zal de komende jaren blijvend inzetten op digitale inclusie door te meten, op te volgen en te verbeteren. Als de overheid van morgen digitaal is, dan moet ze dat voor iedereen zijn.