Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal Vlaanderen werkt mee aan Parkour, een digitaal platform voor jongeren en hun begeleiders Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen werkt mee aan Parkour, een digitaal platform voor jongeren en hun begeleiders

Nieuwsbericht
28 februari 2023

Digitaal Vlaanderen tekende een digitale strategie en stappenplan uit voor het agentschap Opgroeien. Een eerste belangrijk initiatief dat daaruit voortvloeit is het project Parkour, een digitaal platform dat jongeren in een begeleidingstraject en hun begeleiders beter wil ondersteunen.

“Parkour is een online platform om jongeren in begeleiding en hun netwerk te ondersteunen en beter te laten samenwerken” vertelt Henk Joye, projectleider in het team Digitale Transformatieprojecten van Digitaal Vlaanderen.

“Parkour wil bepaalde gegevens uit het dossier van die jongeren toegankelijker en transparanter maken en hen mee laten beslissen over wat er met de gegevens gebeurt. De jongeren kunnen via het platform ook communiceren met hun begeleider of coach, bijvoorbeeld door te beeldbellen. Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om hun traject zelf mee vorm te geven.”

Deel van een complex digitaliseringsproject

Voor de uitbouw van het project werken verschillende diensten binnen Digitaal Vlaanderen samen. Het gaat om de afdelingen Digitale Strategie en Transformatie, Projectoplossingen en het team rond Mijn Burgerprofiel. “Wij schrijven mee aan de digitale strategie voor Opgroeien, bieden bestaande bouwstenen aan en ontwikkelen ook nieuwe” aldus Henk Joye.

Gebruikersonderzoek

Het platform moet zo gemaakt worden dat jongeren het ook willen gebruiken. “Het moet laagdrempelig zijn maar toch over voldoende functionaliteiten beschikken,” legt Henk uit. “We hebben daarvoor een gebruikersonderzoek uitgevoerd.”

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de twee leefwerelden waarin de gebruikers leven. Begeleiders, bijvoorbeeld zullen eerder werken met hun pc of laptop terwijl de jongeren zelf de voorkeur geven aan een mobiele applicatie. Het platform zal daarom zowel mobiel als via desktop kunnen worden geraadpleegd.

Testversie, lancering en groei

Eind 2023 gaat er een testversie van Parkour de lucht in. In 2024 gaat het platform echt van start. Op termijn is het de bedoeling dat er ook meer functionaliteiten bijkomen zoals bijvoorbeeld een crisisknop en integraties met andere applicaties.

Digitale transformatie

Het werk van Digitaal Vlaanderen bij Opgroeien gaat breder dan het implementeren van het project Parkour. “Opgroeien wil kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel alle kansen geven. Door kersverse ouders en hun baby’s bij te staan via de consultaties van Kind en Gezin en ondersteuning te bieden wanneer een gezin een moeilijke start kent. Maar ook wanneer kinderen op latere leeftijd nood hebben aan hulp wanneer het thuis dreigt mis te lopen.’” aldus Paul Kiekens, Enterprise Architect bij Digitaal Vlaanderen.

“Tijdens de coronacrisis werden we gecontacteerd om een tool uit te bouwen waarmee jongeren veilig online konden communiceren met hun begeleiders. Dat leek eerst een zuiver IT-project, maar al snel werd duidelijk dat het agentschap nood had aan een uniformere IT-architectuur en een verbeterde data-huishouding . Op die manier is een kleine opdracht uitgegroeid tot het herbekijken van de digitale strategie van Opgroeien, een transformatie met impact op zowel IT als business.”

Meer informatie?

Meer informatie over het agentschap Opgroeien(opent in nieuw venster)

Meer informatie over het project Parkour(opent in nieuw venster)

In deze videogetuigenis vertelt Opgroeien hoe zij ondersteund worden in dit complexe digitaliseringsproject.

Inhoud is aan het laden